Narrow là gì? So sánh hơn của narrow là gì? Cách dùng narrow trong tiếng Anh

So sánh hơn của narrow trong tiếng Anh đó là narrower. Tuy nhiên, bạn đã biết cách sử dụng dạng so sánh này cho chính xác hay chưa? Nếu chưa hãy theo dõi bài viết bên dưới để hiểu rõ về cách dùng so sánh hơn và những ví dụ cụ thể trong từng tình huống. Cùng IELTS Learning tìm hiểu bạn nhé!

1. Narrow là gì?

Narrow trong tiếng Anh là một tính từ tiếng Anh được dùng để mô tả sự hẹp hoặc có chiều rộng, khoảng cách giữa hai bên cận kề nhau là không lớn. 

Narrow là gì
Narrow là gì

Cách sử dụng: Chúng ta sử dụng narrow trong các mẫu câu tiếng Anh bên dưới:

 • Adj + narrow: Sử dụng narrow như một tính từ nhằm miêu tả sự hẹp của một vật thể hoặc địa điểm. Ví dụ: The road is narrow. (Con đường hẹp).
 • Noun + is + narrow: Sử dụng is để kết hợp cùng với một danh từ để mô tả sự hẹp của đối tượng cụ thể. Ví dụ: The hallway is narrow. (Hành lang hẹp).
 • Comparative form (narrower) + than: Sử dụng dạng so sánh hơn khi muốn so sánh sự hẹp của hai vật thể hoặc địa điểm. Ví dụ: This street is narrower than the other one. (Con phố này hẹp hơn con phố kia).
 • Superlative form (narrowest) + in/of: Sử dụng dạng so sánh nhất để xác định vật thể hoặc địa điểm hẹp nhất trong một nhóm. Ví dụ: It’s the narrowest alley in the city. (Đó là con ngõ hẹp nhất trong thành phố).
 • As + Adj + as: Sử dụng as để so sánh mức độ hẹp của hai vật thể hoặc địa điểm và để diễn đạt sự tương đương. Ví dụ: The river is as narrow as the canal. (Con sông hẹp bằng kênh đào).

Xem thêm:

2. So sánh hơn của narrow là gì?

So sánh hơn của narrow trong tiếng Anh đó là narrower. Đây là dạng cấu trúc được dùng để so sánh sự hẹp hơn giữa hai hoặc nhiều sự vật hoặc người.

So sánh hơn của narrow là gì
So sánh hơn của narrow là gì

Phía bên dưới là một số ví dụ về cách dùng narrower trong câu:

Eg: The path through the forest is narrow, but the one through the canyon is even narrower. (Con đường qua khu rừng hẹp, nhưng con đường qua hẻm núi lại càng hẹp hơn.)

=> Trong ví dụ đầu tiên, narrow được dùng nhằm mô tả mức độ hẹp của con đường trong rừng.

Eg: Her narrow escape from the burning building was a harrowing experience. (Sự thoát chết đúng lúc khỏi tòa nhà đang cháy là một trải nghiệm kinh hoàng.)

=> Trong ví dụ thứ hai, narrow được dùng để mô tả sự hẹp cách trong việc thoát khỏi tòa nhà đang cháy.

Eg: The narrow alley between the two houses was too narrow for a car to pass through. (Con ngõ hẹp giữa hai ngôi nhà quá hẹp để ô tô đi qua.)

=> Trong ví dụ thứ ba, narrow được dùng nhằm mô tả sự hẹp của con ngõ giữa hai ngôi nhà. Còn narrower được sử dụng để so sánh sự hẹp hơn của nó.

3. Các dạng so sánh khác của narrow

Các dạng so sánh khác của narrow
Các dạng so sánh khác của narrow

3.1. So sánh bằng của narrow

Dạng so sánh bằng của tính từ narrow trong tiếng Anh đó là as narrow as. Dạng này được dùng trong trường hợp so sánh sự hẹp của một vật hoặc địa điểm với một vật hoặc địa điểm khác mà có cùng mức độ hẹp.

Ví dụ về so sánh bằng: The bridge is as narrow as the path. (Cây cầu hẹp như con đường.)

3.2. So sánh nhất của narrow

Dạng so sánh nhất của tính từ narrow là narrowest. Chúng ta sử dụng so sánh nhất để so sánh sự hẹp của một vật hoặc địa điểm với tất cả các vật hoặc địa điểm khác và xác định rằng nó là sự hẹp nhất trong số tất cả.

Ví dụ về so sánh nhất: The alley is the narrowest street in the city. (Con ngõ này là con phố hẹp nhất trong thành phố.)

Xem thêm:

4. Các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với so sánh hơn của narrow

4.1. Từ đồng nghĩa (Synonyms)

 • Slimmer: Mô tả một vật thể hoặc địa điểm hẹp hơn so với một cái khác.
 • Thinner: Mô tả sự hẹp hoặc mỏng hơn so với một cái khác.
 • Tighter: Mô tả sự hẹp hoặc chật hơn, thường liên quan đến không gian hoặc sự nén chặt.
 • Closely: Được sử dụng để mô tả sự gần gũi hoặc sự tiếp giáp chặt chẽ giữa hai vật thể hoặc điểm.

4.2. Từ trái nghĩa (Antonyms)

 • Wider: Mô tả sự rộng rãi hoặc mở rộng hơn.
 • Broader: Mô tả sự rộng và ngang hơn.
 • Spacious: Mô tả sự rộng rãi, có nhiều không gian trống.
 • Broad: Mô tả sự rộng và mở rộng.

5. Bài tập về các dạng so sánh của tính từ narrow trong tiếng Anh

Bài tập về các dạng so sánh của tính từ narrow trong tiếng Anh bên dưới sẽ giúp bạn củng cố kiến thức mà mình đã học ở trên. Cùng làm bài các bạn nhé.

Bài tập về các dạng so sánh của tính từ narrow trong tiếng Anh
Bài tập về các dạng so sánh của tính từ narrow trong tiếng Anh

Phần bài tập về các dạng so sánh của narrow trong tiếng Anh

Xem thêm:

Bài tập 1: Điền dạng so sánh của narrow vào câu

 1. The __________ street in the city is too tight for two cars to pass at the same time.
 2. This is the __________ room I’ve ever stayed in; I can hardly move around.
 3. The __________ path through the woods leads to a beautiful clearing.
 4. Can you find a __________ stick to use as a pointer?
 5. She chose the __________ dress in the store because it fit her perfectly.
 6. The river is wide, but the stream is even __________.
 7. The first bridge is wide, the second one is narrower, and the __________ one is a footbridge.
 8. The hallway is __________ than the staircase.
 9. Sarah’s apartment is __________ than John’s, but it’s cozier.
 10. The road becomes __________ as it climbs higher into the mountains.

Bài tập 2: Điền từ đúng vào chỗ trống để hoàn thành bài hội thoại

 1. Person A: Which path should we take through the forest?
 2. Person B: I think we should take the __________ path; it’s quicker.
 3. Person A: But the __________ path is more scenic.
 4. Person B: True, but we’re running short on time.

Phần đáp án

Đáp án bài tập 1

narrowestnarrowestnarrownarrownarrowest
narrowernarrowernarrowernarrowernarrower

Đáp án bài tập 2

 1. Person A: Which path should we take through the forest?
 2. Person B: I think we should take the narrower path; it’s quicker.
 3. Person A: But the narrowest path is more scenic.
 4. Person B: True, but we’re running short on time.

Trên đây là bài viết chia sẻ kiến thức về so sánh hơn của narrow trong tiếng Anh của IELTS Learning. Đây là dạng kiến thức và bài tập quan trọng mà bạn cần phải nắm vững để không bị mất điểm oan. Nếu còn có thắc mắc nào ở chủ đề này, hãy cmt để được giải đáp nhé. Đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo của chuyên mục Ngữ Pháp để học thêm kiến thức mới.

Leave a Comment