Go down with nghĩa là gì? Phân biệt go down with flu và come down with flu

Go down with nghĩa là gì trong tiếng Anh bạn đã biết hay chưa? Cụm từ này được sử dụng rất nhiều trong các tình huống. Do đó, IELTS Learning đã tổng hợp tất tần tật về Go down with để bạn học tốt tiếng Anh hơn. Cùng tìm hiểu chi tiết bên dưới nhé.

1. Go down with nghĩa là gì?

Cụm từ go down with trong tiếng Anh được hiểu với ý nghĩa là bắt đầu mắc một căn bệnh hoặc triệu chứng nào đó. Khi bạn go down with một căn bệnh có nghĩa là bạn bắt đầu cảm thấy không khỏe và xuất hiện các triệu chứng của bệnh.

Go down with nghĩa là gì?
Go down with nghĩa là gì?

Ví dụ:

 • She went down with the flu and had to take a few days off from work. (Cô ấy bị cảm lạnh và phải nghỉ làm vài ngày.)
 • He went down with a stomach bug after eating at that restaurant. (Anh ấy bị viêm dạ dày sau khi ăn ở nhà hàng đó.)

2. Ví dụ về go down with

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng cụm từ go down with trong các câu tiếng Anh:

 • She went down with a severe case of food poisoning after eating sushi from that restaurant. (Cô ấy bị viêm dạ dày nặng sau khi ăn sushi từ nhà hàng đó.)
 • Several students in the class went down with the flu, so the school had to be temporarily closed. (Một số học sinh trong lớp bị cảm cúm, vì vậy trường phải tạm thời đóng cửa.)
 • He went down with a bad cold the day before his big presentation at work. (Anh ấy bị cảm lạnh nặng vào ngày trước khi thuyết trình lớn tại công việc.)
 • After the camping trip, many of us went down with itchy bug bites. (Sau chuyến cắm trại, nhiều người trong chúng tôi bị cắn và ngứa do côn trùng.)
 • We were all feeling fine, but then we went down with a stomach virus after eating the same meal. (Chúng tôi đều cảm thấy khỏe mạnh, nhưng sau đó bị nhiễm viêm dạ dày sau khi ăn bữa ăn giống nhau.)

Xem thêm:

3. Cụm từ đồng và trái nghĩa với Go down with

3.1. Cụm từ đồng nghĩa với Go down with

Cụm từ go down with có thể được sử dụng nhằm thay thế bằng một số cụm từ và động từ đồng nghĩa để diễn tả việc bắt đầu mắc bệnh hoặc triệu chứng.

Cụm từ đồng nghĩa với Go down with
Cụm từ đồng nghĩa với Go down with

Dưới đây là một số ví dụ:

 • Come down with: She came down with a fever. (Cô ấy bị sốt.)
 • Fall ill with: He fell ill with a severe headache. (Anh ấy mắc bệnh với triệu chứng đau đầu nặng.)
 • Contract: “They contracted a stomach virus after eating contaminated food.” (Họ nhiễm viêm dạ dày sau khi ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn.)
 • Develop: Many people developed symptoms of the flu during the outbreak.(Nhiều người phát triển triệu chứng của cảm lạnh trong đợt bùng phát.)
 • Catch: I caught a cold after being exposed to the cold weather. (Tôi bị cảm lạnh sau khi tiếp xúc với thời tiết lạnh.)

3.2. Cụm từ trái nghĩa với Go down with

Cụm từ trái nghĩa với go down with khi nói về việc bắt đầu mắc bệnh hoặc triệu chứng đó là recover from hoặc get over. Cụm từ này được dùng nhằm thể hiện quá trình phục hồi và thoát khỏi tình trạng bệnh tật.

Ví dụ:

 • She went down with the flu last week, but she has since recovered from it. (Cô ấy bị cảm lạnh tuần trước, nhưng cô ấy đã phục hồi từ đó.)
 • He went down with a high fever after the hiking trip, but he got over it after a few days of rest. (Anh ấy bị sốt cao sau chuyến đi bộ núi, nhưng anh ấy đã thoát khỏi nó sau vài ngày nghỉ ngơi.)
 • Many children in the school went down with a stomach bug, but they all recovered from it. (Nhiều trẻ em trong trường bị viêm dạ dày, nhưng tất cả họ đã phục hồi từ đó.)
 • After a week of rest, we all got over the fatigue from the long journey. (Sau một tuần nghỉ ngơi, chúng tôi đã thoát khỏi tình trạng mệt mỏi sau chuyến đi dài.)

Xem thêm:

4. Phân biệt go down with flu và come down with flu

Go down with the flu và come down with the flu đều được hiểu với cùng nghĩa là thể hiện tình trạng bị mắc bệnh cúm. Sự khác biệt chính giữa chúng nằm ở cấu trúc ngữ pháp và sự lựa chọn từ ngữ trong việc diễn đạt ý nghĩa này.

Phân biệt go down with flu và come down with flu
Phân biệt go down with flu và come down with flu
 • Go down with the flu: Cấu trúc này thường được sử dụng ở Anh Anh và Anh Úc. Ví dụ: I think I’m going down with the flu. I feel really sick.
 • Come down with the flu: Cấu trúc này phổ biến hơn ở tiếng Anh Mỹ. Ví dụ: I’ve come down with the flu, so I won’t be able to make it to the party.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng chúng tùy theo vùng miền và ngữ cảnh ngôn ngữ.

Xem thêm:

5. Bài tập tiếng Anh về Go down with

Dưới đây là một số bài tập tiếng Anh về cụm go down with. Bạn hãy điền vào khoảng trống bằng cụm từ hoặc từ thích hợp.

 1. I don’t think I can make it to the meeting today. I’ve ___________ a bad cold.
 2. She suddenly ___________ the flu last night and had to call in sick to work.
 3. Many people ___________ the flu during the winter months.
 4. He had to cancel his vacation because he ___________ a severe case of the flu.
 5. We were planning to go on a trip, but we had to postpone it because my sister ___________ a fever.
 6. If you ___________ a cold, make sure to get plenty of rest and drink lots of fluids.
 7. It’s no fun to ___________ the flu, but at least it gives you an excuse to stay in bed and watch movies.
 8. Jenny ___________ a nasty stomach bug and couldn’t attend the party.
 9. He suddenly ___________ the flu and felt miserable for days.
 10. I hope I don’t ___________ the flu during this flu season.

Đáp án:

 1. gone down with
 2. went down with
 3. go down with
 4. went down with
 5. went down with
 6. go down with
 7. go down with
 8. went down with
 9. went down with
 10. go down with

Vậy là bạn đã nắm được kiến thức go down with nghĩa là gì? Qua bài viết của IELTS Learning, hy vọng bạn có thể học tốt hơn Ngữ Pháp tiếng Anh. Chúc bạn học tốt và chinh phục mục tiêu cao nhất.

Leave a Comment