Little có nghĩa là gì? So sánh nhất của little: Cách dùng và bài tập minh hoạ

So sánh nhất của little trong tiếng Anh là chủ đề tiếp theo mà IELTS Learning muốn chia sẻ đến bạn. Tính từ so sánh nhất được dùng nhằm diễn tả ít nhất, nhỏ nhất hay bé nhất. Trong bài viết này, bạn hãy cùng IELTS Learning tìm hiểu chi tiết về chủ điểm Ngữ Pháp này nhé.

1. Little có nghĩa là gì?

Từ little trong tiếng Anh được hiểu với ý nghĩa là nhỏ, ít hoặc bé. Đây là một từ sử dụng nhằm mô tả sự kích thước nhỏ, lượng ít hay quy mô bé của một sự vật, đối tượng hay hiện tượng.

Nó cũng có thể được dùng nhằm thể hiện sự thiếu thốn hoặc không đủ lớn. Little có thể đóng vai trò là một tính từ hoặc trạng từ, tùy thuộc vào cách nó được sử dụng trong câu.

Ý nghĩa của little trong tiếng Anh
Ý nghĩa của little trong tiếng Anh

Tính từ (Adjective):

 • She has a little puppy that follows her everywhere. (Cô ấy có một con chó con nhỏ xíu luôn theo sau cô ấy.)
 • I have very little time to finish this project. (Tôi có rất ít thời gian để hoàn thành dự án này.)

Trạng từ (Adverb):

 • He eats little because he’s on a diet. (Anh ấy ăn ít vì đang ăn kiêng.)
 • The child spoke very little during the meeting. (Đứa trẻ nói rất ít trong cuộc họp.)

Danh từ (Noun):

 • Every little helps when you’re saving money. (Mỗi đồng tiền nhỏ cũng giúp ích khi bạn tiết kiệm tiền.)
 • The little I know about the topic doesn’t make me an expert. (Những kiến thức ít ỏi mà tôi biết về chủ đề không làm tôi trở thành một chuyên gia.)

Cụm từ cố định:

 • A little bit: Just add a little bit of sugar to the coffee. (Chỉ thêm một chút đường vào cà phê.)
 • Too little, too late: His apology was too little, too late to mend the relationship. (Lời xin lỗi của anh ấy đã quá ít và quá trễ để khắc phục mối quan hệ.)

Từ little có thể xuất hiện trong rất nhiều ngữ cảnh khác nhau và thường được dùng để chỉ sự nhỏ bé, ít ỏi, hoặc không lớn lắm.

Xem thêm:

2. So sánh nhất của little là gì?

So sánh nhất của little trong tiếng Anh là least. Tính từ least được dùng nhằm chỉ mức độ thấp nhất hoặc ít nhất trong một tập hợp hoặc so sánh về mức độ. 

So sánh nhất của little trong tiếng Anh là least
So sánh nhất của little trong tiếng Anh là least

Cách dùng:

 • Least thường được dùng phía sau động từ tobe (am, is, are, was, were) để so sánh mức độ giữa các thứ trong một tập hợp.
 • Least cũng có thể được sử dụng nhằm so sánh mức độ giữa các tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

 • She has the least experience in the team. (Cô ấy có kinh nghiệm ít nhất trong nhóm.)
 • This is the least interesting book I’ve ever read. (Đây là cuốn sách thú vị nhất mà tôi từng đọc.)
 • Of all the seasons, I like winter the least. (Trong tất cả các mùa, tôi thích mùa đông ít nhất.)

3. Các dạng so sánh khác của little

Ngoài so sánh nhất của little, các bạn còn có thể học thêm về so sánh bằng và hơn của little nữa nhé.

So sánh bằng của little

Dạng so sánh bằng của little đó là as little as. Cấu trúc này thường được dùng nhằm so sánh sự giống nhau hoặc tương đương giữa 2 sự vật, hiện tượng hay tình trạng. 

So sánh bằng của little là as little as
So sánh bằng của little là as little as

Ví dụ:

 • He has as little experience as I do in this field. (Anh ấy có kinh nghiệm ít như tôi trong lĩnh vực này.)
 • Please use as little salt as possible when cooking the soup. (Hãy sử dụng ít muối nhất có thể khi nấu súp.)
 • She has as little interest in sports as her brother. (Cô ấy có sự quan tâm ít như anh trai đối với thể thao.)
 • The company spent as little money as they could on the project. (Công ty đã tiêu ít tiền nhất có thể vào dự án này.)
 • I want to keep the conversation private, so please share as little information as possible. (Tôi muốn giữ cuộc trò chuyện riêng tư, nên hãy chia sẻ ít thông tin nhất có thể.)

So sánh hơn của little

Dạng so sánh hơn của từ little đó là less. Tính từ less được dùng nhằm so sánh mức độ thấp hoặc ít hơn trong một nhóm các sự vật, hiện tượng nhằm biết được đâu là đối tượng ít, thấp hơn. 

Cách sử dụng:

 • Less thường được dùng phía sau động từ tobe (am, is, are, was, were) hoặc phía sau tính từ để so sánh mức độ giữa 2 hoặc nhiều thứ.
 • Less cũng có thể được dùn sau trạng từ để so sánh mức độ.

Ví dụ:

 • She has less experience than her colleague. (Cô ấy có kinh nghiệm ít hơn so với đồng nghiệp của cô ấy.)
 • This book is less interesting than the one I read last week. (Cuốn sách này thú vị ít hơn cuốn tôi đọc tuần trước.)
 • I spend less time on social media now. (Tôi dành thời gian trên mạng xã hội ít hơn bây giờ.)
 • The company made less profit this year compared to last year. (Công ty lãi ít hơn trong năm nay so với năm ngoái.)
 • He has less patience than his older sister. (Anh ấy kiên nhẫn ít hơn so với chị gái lớn của mình.)

Xem thêm:

4. Phân biệt little và few trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, little và few có ý nghĩa tương tự nhau. Do đó, nhiều người chưa biết cách dùng little và few như thế nào. Nếu các bạn đang phân vân thì hãy theo dõi bảng bên dưới nhé:

Phân biệt little và few trong tiếng Anh
Phân biệt little và few trong tiếng Anh
Tiêu ChíLittleFew
Loại danh từDanh từ không đếm đượcDanh từ đếm được
Mức độ thiếu thốnMức độ ít hoặc thiếu thốnSố lượng ít hoặc thiếu thốn
Ví dụThere is little sugar left in the jar.There are few apples on the tree.
Khi sử dụng với danh từ sốA little (một chút)A few (một vài)

5. Bài tập so sánh nhất của little tiếng Anh

Vậy là bạn đã nắm vững dạng so sánh nhất của little và các dạng so sánh khác trong tiếng Anh. Bây giờ, bạn hãy cùng làm một số bài tập minh hoạ để củng cố kiến thức mà mình đã học nhé.

 1. She has _____ free time than her sister.
 2. This job requires _____ effort than the previous one.
 3. Of all the candidates, he has the _____ experience.
 4. The project is progressing _____ slowly than we expected.
 5. Please use _____ sugar in the recipe.
 6. You have _____ chance of winning the lottery.
 7. There is _____ room for error in this delicate surgery.
 8. He showed _____ interest in the topic, so he didn’t participate in the discussion.
 9. After the earthquake, there was _____ hope of finding survivors in the collapsed building.
 10. The teacher gave us _____ time to complete the assignment.

Đáp án:

lesslessleastmore slowlyless
littlelittlelittlelittlelittle

Trên đây, IELTS Learning đã giúp bạn tổng hợp kiến thức về so sánh nhất của little trong tiếng Anh. Đây là chủ điểm quan trọng mà bạn cần phải nắm vững. Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment để được giải đáp nhé.

Leave a Comment