Tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn với tobe kèm đáp án

Bài tập thì hiện tại đơn với tobe sẽ là chủ đề tiếp theo mà IELTS Learning muốn chia sẻ đến bạn. Chủ điểm này không quá khó, bạn chỉ cần nắm vững lý thuyết và thực hiện là đã có thể làm bài rồi. Hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết bên dưới nhé.

1. Tổng quan về Thì hiện tại đơn với To be

Trước khi làm bài tập thì hiện tại đơn với tobe, bạn hãy cùng ôn lại kiến thức đã học về chủ điểm này nhé.

Tổng quan về Thì hiện tại đơn cùng To be
Tổng quan về Thì hiện tại đơn cùng To be
Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn Yes/NoNghi vấn WH-
S + am/is/are + N/ AdjS + am/is/are + not + N/ AdjAm/is/are + S + N/Adj?
=> Yes, S + am/is/are. / No, S + am/is/are + not.
WH-word + am/is/are + S (+ not) +…?
S + am/is/are (+ not) +….
She is a teacher. (Cô ấy là giáo viên.)
She is tall. (Cô ấy  cao.)
They are students. (Họ là những học sinh.)
She is not a teacher. (Cô ấy không phải là giáo viên.)
She is not tall. (Cô ấy không cao.)
They are not students. (Họ không phải là những học sinh.)
Are she a teacher? (Cô ấy có phải là giáo viên không?)
-> Yes, I’m a teacher. / Yes, I am.
No, I’m not a teacher. / No, I am not.
Where are the books? (Những cuốn sách ở đâu?)
They are on the table. (Chúng ở trên bàn.)

Một vài lưu ý:

 • I + am
 • He/ She/ It/ Danh từ số ít + is
 • We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + are
 • I am = I’m
 • Is not = isn’t
 • Are not = aren’t

Chúng ta dùng Thì hiện tại đơn trong những trường hợp sau:

 • Diễn tả một hành động là một thói quen, xảy ra hằng ngày.

Ví dụ: Every morning, I wake up at 8 o’clock. (Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 8 giờ.)

 • Diễn tả một sự thật hiển nhiên.

Ví dụ: The Earth is a planet. (Trái đất là một hành tinh.)

 • Diễn đạt cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ.

Ví dụ: I think she is a doctor. (Tôi nghĩ rằng cô ấy là bác sĩ.)

 • Diễn tả một sự việc, hoạt động xảy ra theo thời gian biểu cụ thể.

Ví dụ: The flight starts at 9 a.m. (Chuyến bay khởi hành lúc 9 giờ sáng)

Chúng ta nhận biết Thì hiện tại đơn với động từ To be khi trong câu có những trạng từ chỉ tần suất tiếng Anh như: always (luôn luôn), usually (thường), often (cũng có nghĩa là thường nhưng tần suất ít hơn usually), sometimes (thỉnh thoảng), rarely (hiếm khi), seldom (rất hiếm), never (không bao giờ), every day, every week, every month, once a week, once a month,….

Xem thêm:

2. Bài tập thì hiện tại đơn với tobe có đáp án

Bài tập thì hiện tại đơn với tobe có đáp án
Bài tập thì hiện tại đơn với tobe có đáp án

Phía bên dưới, IELTS Learning đã tổng hợp đến bạn những bài tập thì hiện tại đơn với tobe thường xuất hiện trong bài thi. Hãy cùng làm bài để củng cố kiến thức nhé.

Bài tập 1: Chia động từ tobe thích hợp vào chỗ trống

 1. My brother and I ___ students.
 2. The book ___ on the table.
 3. She ___ not feeling well today.
 4. They ___ from Spain.
 5. The weather ___ usually hot in the summer.
 6. We ___ excited about the upcoming trip.
 7. It ___ important to stay healthy.
 8. The cat ___ sleeping on the bed.
 9. John and Mary ___ not married yet.
 10. The classes ___ held in the afternoon.
 11. I ___ not a fan of horror movies.
 12. The concert ___ scheduled for next Saturday.
 13. The flowers ___ blooming in the garden.
 14. The coffee ___ too hot to drink right now.
 15. This jacket ___ not mine.
 16. My parents ___ doctors.
 17. The museum ___ closed on Mondays.
 18. She ___ not home at the moment.
 19. The baby ___ sleeping peacefully.
 20. The mountains ___ covered with snow in winter.

Bài tập 2: Tạo câu hỏi Yes/No với ‘be’ bằng cách sử dụng Thì Hiện tại đơn

Ví dụ: John / in the garden? -> Is John in the garden?

 1. We / on time?
 2. Pedro / from Spain?
 3. They / in Tokyo?
 4. Julie / at home?
 5. The children / at school?
 6. You / in a cafe?
 7. I / right?
 8. We / in the right place?
 9. She / German?
 10. He / a doctor? 

Bài tập 3: Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa

 1. (She) / be / a doctor.
 2. (They) / be not / at home.
 3. (It) / be / a sunny day today.
 4. (We) / be / excited about the trip.
 5. (You) / be not / late for the class.
 6. (I) / be / not a fan of horror movies.
 7. (The book) / be / on the table.
 8. (The museum) / be not / open on Mondays.
 9. (He) / be / from Canada.
 10. (The cat) / be not / on the roof.

Bài tập 4: Make WH- questions with ‘be’ using the Present Simple

Ví dụ: Why / they / hungry? -> Why are they hungry? 

 1. What time / it now?
 2. Where / Pedro / from?
 3. Why / they / in the kitchen?
 4. How / the food?
 5. How long / the journey?
 6. How old / you ?
 7. Why / I / last ?
 8. What time / the concert?
 9. Where / she?
 10. Who / Julie / with?

Xem thêm:

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn với tobe

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn với tobe
Đáp án bài tập thì hiện tại đơn với tobe

Đáp án bài tập 1

1. are2. is3. is4. are5. is6. are7. is8. is9. are10. are
11. am12. is13. are14. is15. is16. are17. is18. is19. is20. are

Đáp án bài tập 2

 1. Are we on time?
 2. Is Pedro from Spain?
 3. Are they in Tokyo?
 4. Is Julie at home?
 5. Are the children at school?
 6. Are you in a cafe?
 7. Am I right?
 8. Are we in the right place?
 9. Is she German?
 10. Is he a doctor?

Đáp án bài tập 3

 1. She is a doctor.
 2. They are not at home.
 3. It is a sunny day today.
 4. We are excited about the trip.
 5. You are not late for the class.
 6. I am not a fan of horror movies.
 7. The book is on the table.
 8. The museum is not open on Mondays.
 9. He is from Canada.
 10. The cat is not on the roof.

Đáp án bài tập 4

 1. What time is it now?
 2. Where is Pedro from?
 3. Why are they in the kitchen?
 4. How is the food?
 5. How long is the journey?
 6. How old are you?
 7. Why am I last?
 8. What time is the concert?
 9. Where is she?
 10. Who is Julie with?

Vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn về bài tập thì hiện tại đơn với tobe kèm đáp án chi tiết. Bạn hãy cùng làm các bài tập để củng cố kiến thức mà mình vừa mới học ở trên nhé. Để học tốt tiếng Anh cần tìm hiểu về rất nhiều chủ đề, bạn có thể truy cập vào chuyên mục Ngữ Pháp để học thêm. IELTS Learning chúc bạn học tốt.

Leave a Comment