Homework là danh từ đếm được hay không đếm được?

Bạn có đang thắc mắc homework là danh từ đếm được hay không đếm được? Trong tiếng Anh, danh từ đếm được và không đếm được đóng một vai trò khá quan trọng trong việc diễn đạt được ý nghĩa và truyền đạt được những thông tin một cách chính xác. Việc có thể hiểu và phân biệt giữa hai loại danh từ này là một trong những yếu tố quan trọng trong việc sử dụng các ngôn ngữ một cách hiệu quả.

Homework nghĩa là gì?

“Homework” trong tiếng Anh có nghĩa là “bài tập về nhà” hoặc “nhiệm vụ học tập được giao để có thể hoàn thành ngoài giờ học”. Đây là những bài tập hoặc nhiệm vụ mà giáo viên giao cho học sinh hoặc sinh viên để làm sau giờ học, nhằm củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng học tập. “Homework” thường yêu cầu học sinh hoặc sinh viên tự làm và nộp lại vào thời gian quy định.

Homework nghĩa là gì
Homework nghĩa là gì

Dưới đây là một vài ví dụ về cách sử dụng từ “homework” trong câu:

 • I need to finish my math homework before tomorrow’s class. (Tôi cần hoàn thành bài tập toán trước buổi học ngày mai.)
 • The teacher assigned a lot of homework for the weekend. (Cô giáo đã giao rất nhiều bài tập về nhà cho cuối tuần.)
 • My sister and I often help each other with our English homework. (Chị gái và tôi thường giúp nhau với bài tập tiếng Anh.)
 • Did you complete the history homework on World War II? (Bạn đã hoàn thành bài tập lịch sử về Thế chiến II chưa?)
 • The students spent hours working on their science homework. (Các học sinh đã dành nhiều giờ để làm bài tập khoa học.)
 • I always do my homework in a quiet and organized space. (Tôi luôn làm bài tập ở một không gian yên tĩnh và gọn gàng.)
 • The teacher reviewed the homework and provided feedback to the students. (Cô giáo đã xem xét bài tập và đưa ra phản hồi cho học sinh.)
 • It’s important to manage your time effectively to complete your homework on time. (Quản lý thời gian một cách hiệu quả là quan trọng để hoàn thành bài tập đúng hạn.)
 • The student received a good grade on her Spanish homework. (Học sinh nhận được điểm tốt cho bài tập tiếng Tây Ban Nha của cô.)
 • My brother always procrastinates and leaves his homework until the last minute. (Anh trai tôi luôn trì hoãn và để bài tập đến phút cuối.)

Những ví dụ trên giúp minh họa cách sử dụng từ “homework” trong các ngữ cảnh khác nhau.

Homework là danh từ đếm được hay không đếm được?

Homework là một từ rất quen thuộc trong cuộc sống học tập của chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta cần làm để trả lời câu hỏi liệu “homework” có phải là danh từ đếm được hay không đếm được là xác định loại ngữ cảnh sử dụng.

Homework là danh từ đếm được hay không đếm được
Homework là danh từ đếm được hay không đếm được

“Homework” là một danh từ không đếm được khi chúng ta nhìn nhận nó như một khái niệm tổng quát. Nó chỉ đến việc hoàn thành các bài tập và nhiệm vụ học tập được giao trong giai đoạn ngoại khoá của học sinh hoặc sinh viên.

Khi sử dụng “homework” như một danh từ không đếm được, chúng ta không thể đếm được số lượng bài tập cụ thể mà chỉ đề cập đến chúng như một khối lượng công việc tổng thể.

Ví dụ:

 • I have a lot of homework to do tonight. (Tôi có rất nhiều bài tập để làm vào tối nay.)
 • Homework is an important part of the learning process. (Bài tập là một phần quan trọng trong quá trình học tập.)

Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào các bài tập cụ thể, “homework” có thể được coi là một danh từ đếm được. Trong trường hợp này, chúng ta đếm số lượng bài tập mà sinh viên hoặc học sinh phải hoàn thành.

Ví dụ:

 • I have three math homework assignments due tomorrow. (Tôi có ba bài tập toán phải nộp vào ngày mai.)
 • She completed five history homework tasks last night. (Cô ấy hoàn thành năm bài tập lịch sử vào tối qua.)

Tóm lại, “homework” có thể được coi là cả một danh từ không đếm được và một danh từ đếm được, tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Khi chúng ta nhìn nhận “homework” như một khái niệm tổng quát, nó là một danh từ không đếm được. Tuy nhiên, khi nhìn vào các bài tập cụ thể, chúng ta có thể đếm được số lượng bài tập.

Xem thêm:

Phân biệt danh từ đếm được và không đếm được

Danh từ đếm được và không đếm được là hai khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Dưới đây là một vài điểm phân biệt giữa chúng:

Vận dụng danh từ đếm được và không đếm được
Vận dụng danh từ đếm được và không đếm được

Danh từ đếm được (Countable nouns):

 • Được sử dụng để chỉ ra những đối tượng có thể đếm được theo số lượng cụ thể.
 • Có thể được đếm bằng những cách thêm vào từ số vào trước danh từ, như “one, two, three…”
 • Có thể có cả số nhiều (plural form) và số ít (singular form).

Ví dụ:

 • A book (một cuốn sách), two books (hai cuốn sách)
 • An apple (một quả táo), five apples (năm quả táo)

Danh từ không đếm được (Uncountable nouns):

 • Được sử dụng để chỉ ra những đối tượng không thể đếm được hoặc không có hình thức đếm rõ ràng.
 • Không thể sử dụng với những từ chỉ số lượng cụ thể.
 • Không có dạng số nhiều và thường sẽ không có dạng số ít.

Ví dụ:

 • Water (nước), sugar (đường), information (thông tin)

Một số lưu ý:

 • Một vài danh từ có thể có ở cả dạng đếm được và không đếm được, tùy thuộc vào từng ngữ cảnh sử dụng. Ví dụ: “milk” (sữa) có thể được sử dụng như một danh từ không đếm được (I like milk) hoặc như một danh từ đếm được (I drank two glasses of milk).
 • Có một số danh từ không đếm được có thể được đếm khi chúng được chia thành các đơn vị đếm được. Ví dụ: “piece of furniture” (một món đồ nội thất), “cup of coffee” (một tách cà phê).

Quan trọng nhất là các bạn phải quan sát và hiểu rõ được ngữ cảnh sử dụng để xác định liệu danh từ đó có phải là đếm được hay không đếm được. Thực hành và gặp phải những ví dụ thực tế sẽ giúp bạn làm quen và nắm vững khái niệm này.

Bài tập homework là danh từ đếm được hay không đếm được

Bài tập homework là danh từ đếm được hay không đếm được
Bài tập homework là danh từ đếm được hay không đếm được

Bài tập 1: Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành mỗi câu.

 1. I have a lot of ___________ to do tonight, including math and science assignments.
 2. The teacher assigned us a ___________ of reading for homework.
 3. Did you remember to bring your ___________ home from school?
 4. It’s important to manage your time well to stay on top of your ___________.
 5. I usually do my ___________ in the evening after dinner.
 6. My sister and I often help each other with our ___________.
 7. I forgot to complete my ___________ last night, so I had to do it during lunch break.
 8. The teacher expects us to hand in our ___________ by the end of the week.
 9. I spent several hours working on my ___________ yesterday.
 10. I need to ask the teacher for clarification on one of the ___________ questions.

Đáp án:

 1. homework
 2. lot
 3. textbook
 4. assignments
 5. homework
 6. homework
 7. homework
 8. homework
 9. homework
 10. homework

Xem thêm:

Bài tập 2: Hãy điền “C” nếu danh từ là không đếm được và “U” nếu danh từ là đếm được vào chỗ trống để hoàn thành mỗi câu.

 1. ___________ I have a lot of homework to do tonight.
 2. ___________ She completed three math homework assignments.
 3. ___________ Did you finish all of your homework?
 4. ___________ He forgot to bring his history homework home.
 5. ___________ We received a new homework task from our teacher.
 6. ___________ My brother always leaves his English homework until the last minute.
 7. ___________ The teacher assigned a variety of homework to the students.
 8. ___________ I need to buy some extra notebooks for my homework.
 9. ___________ She spent hours working on her chemistry homework.
 10. ___________ Did you hand in your French homework on time?

Đáp án:

 1. U
 2. C
 3. C
 4. U
 5. U
 6. U
 7. U
 8. U
 9. C
 10. U

Bài tập này giúp bạn áp dụng kiến thức về homework là danh từ đếm được hay không đếm được trong các ngữ cảnh khác nhau.

Việc phân loại danh từ đếm được và không đếm được dựa vào khả năng đếm số lượng cụ thể và hình thức đếm. Điều này đòi hỏi chúng ta cần phải quan sát và hiểu ngữ cảnh sử dụng. Việc thực hành và gặp phải những ví dụ thực tế sẽ giúp chúng ta làm quen và nắm vững khái niệm này.

Tóm lại, việc hiểu Homework là danh từ đếm được hay không đếm được và phân biệt danh từ đếm được và không đếm được là một yếu tố quan trọng trong việc sử dụng tiếng Anh một cách chính xác. Bằng cách tiếp tục học và thực hành, chúng ta sẽ ngày càng thành thạo trong việc sử dụng các danh từ này.

Hy vọng nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng danh từ này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại cho IELTS Learning biết!

Leave a Comment