Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1: The process of producing olive oil

Với bài viết hôm nay, IELTS Learning cung cấp đến các bạn phần bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1: The process of producing olive oil – dạng đề yêu cầu bạn phải viết mô tả một quá trình như quá trình sản xuất hay chế tạo, hoặc quá trình thực hiện điều gì đó. Đây không phải là dạng đề quá phổ biến so với các dạng bảng biểu, do đó các thí sinh lại càng phải chú ý ôn luyện hơn để có thể dễ dàng giải quyết nếu gặp phải.

Dạng đề process trong IELTS Writing task 1

Dạng đề process trong IELTS Writing task 1
Dạng đề process trong IELTS Writing task 1

Dạng đề process, hay còn gọi là diagram trong IELTS Writing task 1 – một loại bài viết yêu cầu thí sinh miêu tả và diễn giải quá trình hoặc sự phát triển của một hệ thống, quy trình hoặc chuỗi sự kiện. 

Khi gặp dạng bài viết Diagram (Process) trong IELTS Writing Task 1, bạn sẽ được cung cấp tranh mô tả về một quy trình nào đó. Bài viết của bạn sẽ diễn giải và miêu tả quá trình đó bằng cách mô tả các bước và thông tin quan trọng, không yêu cầu bạn đưa ra ý kiến cá nhân. Vì thế thí sinh nên tập trung vào việc sắp xếp thông tin một cách có tổ chức và sử dụng ngôn ngữ mô tả mạch lạc, chính xác.

Và sau đây, chúng ta sẽ đến với Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1: The process of producing olive oil.

Xem thêm:

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1: The process of producing olive oil

Đề bài 

The diagram details the process of producing olive oil.  Write a report for a university lecturer describing the information below.  

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 The process of producing olive oil
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 The process of producing olive oil

Dàn ý

Mở bài: paraphrase đề bài & miêu tả tổng quát: chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong quá trình.

Thân bài: 

 • Body 1: lần lượt mô tả chi tiết bước 1 đến bước 3.
 • Body 2: lần lượt mô tả chi tiết bước 4 đến bước 7.

Kết bài (nếu có thời gian): tóm lược lại một lần nữa các quy trình, nhưng thông thường ta sẽ kết thúc hẳn ở cuối body 2.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1: The process of producing olive oil

Sample answer 1

The diagram illustrates the seven-step process involved in the production of olive oil, from the initial stage of picking ripe olives to the final step of packaging and distribution. 

The first step in producing olive oil is the gathering of mature olives, which are collected and washed with cold water to remove impurities. They are then fed into a grinding machine that separates the pits and produces olive paste. This paste is the primary ingredient for olive oil extraction, while the discarded pits become waste.

Next, the olive paste is placed in a bag with holes, allowing the oil to dissolve while retaining solid components. Compression is applied to the bag, aiding in the separation process. Simultaneously, excess water is extracted from the oil, enhancing its purity. Finally, the extracted olive oil is packaged and distributed to stores for sale.

(140 words)

 • Involve (v) – liên quan, bao gồm
 • Initial (adj) – ban đầu
 • Stage (n) – giai đoạn
 • Pick (v) – hái, thu hoạch
 • Ripe (adj) – chín, chín mọng
 • Impurity (n) – tạp chất
 • Feed (v) – đưa vào
 • Grind (v) – xay, nghiền
 • Separate (v) – tách rời
 • Pit (n) – hạt, hạt ô liu
 • Paste (n) – bột, nhân
 • Ingredient (n) – thành phần
 • Extraction (n) – quá trình chiết xuất
 • Discard (v) – vứt bỏ, loại bỏ
 • Waste (n) – chất thải
 • Dissolve (v) – hòa tan
 • Retain (v) – giữ lại, bảo tồn
 • Solid (adj) – rắn
 • Component (n) – thành phần
 • Compression (n) – sự nén, sự ép
 • Aid (v) – hỗ trợ, giúp đỡ
 • Simultaneously (adv) – đồng thời
 • Excess (adj) – dư thừa
 • Enhance (v) – nâng cao, tăng cường
 • Purity (n) – sự trong sạch, độ tinh khiết
 • Distribute (v) – phân phối

Bản dịch:

Sơ đồ minh họa quy trình bảy bước liên quan đến việc sản xuất dầu ô liu, từ giai đoạn ban đầu là hái những quả ô liu chín tới bước cuối cùng là đóng gói và phân phối.

Bước đầu tiên trong quá trình sản xuất dầu ô liu là thu thập những quả ô liu trưởng thành, được thu thập và rửa sạch bằng nước lạnh để loại bỏ tạp chất. Sau đó, chúng được đưa vào máy nghiền để tách các hạt và tạo ra bột ô liu. Bột nhão này là thành phần chính để chiết xuất dầu ô liu, trong khi hạt bị loại bỏ trở thành chất thải.

Tiếp theo, hỗn hợp ô liu được đặt trong một chiếc túi có lỗ, để dầu hòa tan trong khi vẫn giữ được các thành phần rắn. Lực nén được áp dụng, hỗ trợ quá trình tách. Đồng thời, nước dư thừa được chiết xuất từ ​​dầu, nâng cao độ tinh khiết của nó. Cuối cùng, dầu ô liu chiết xuất được đóng gói và phân phối đến các cửa hàng để bán.

Xem thêm:

Sample answer 2

The provided illustration portrays the process of olive oil production.

In general, it is clear that the entire procedure consists of a total of seven distinct stages, commencing with the harvest of ripe olives from the trees and culminating in the packaging and commercialization of the final product.

To initiate the process, farmers handpick mature olives from the trees and convey them to a cleansing apparatus, where they undergo a thorough washing with cold water. Once the olives have been cleansed, they are conveyed via a conveyor belt to a grinding machine that pulverizes them, thereby eliminating the pits. Hence, the olives are transformed into a paste through the act of crushing, while simultaneously removing the olive seeds.

In the subsequent phase, the olive paste is placed inside a perforated bag and subjected to compression within a machine, facilitating the extraction of any residual water from the oil. Finally, the last step involves the packaging and distribution of the olive oil to retail establishments.

(164 words)

 • Portray (v) – mô tả, miêu tả
 • Procedure (n) – quy trình
 • Consist of (v phrase) – bao gồm
 • Distinct (adj) – riêng biệt, khác biệt
 • Commence (v) – bắt đầu
 • Culminate (v) – đạt đến đỉnh điểm, kết thúc
 • Commercialization (n) – sự tiếp thị, sự thương mại hóa
 • Initiate (v) – khởi đầu, bắt đầu
 • Handpick (v) – hái, chọn lựa bằng tay
 • Convey (v) – chuyển đến, vận chuyển
 • Cleansing apparatus (n phrase) – thiết bị làm sạch
 • Undergo (v) – trải qua
 • Thorough (adj) – toàn diện, kỹ lưỡng
 • Conveyor belt (n phrase) – băng chuyền
 • Grinding machine (n phrase) – máy xay
 • Pulverize (v) – nghiền, xay nhuyễn
 • Eliminate (v) – loại bỏ
 • Act of crushing (n phrase) – hành động nghiền nát
 • Simultaneously (adv) – đồng thời, cùng lúc
 • Subsequent (adj) – tiếp theo, sau đó
 • Perforated (adj) – có lỗ, có lỗ thông hơi
 • Facilitate (v) – tạo điều kiện, làm thuận tiện
 • Extraction (n) – quá trình chiết xuất
 • Residual (adj) – còn lại, dư thừa
 • Retail establishment (n phrase) – cửa hàng bán lẻ

Bản dịch:

Hình minh họa được cung cấp mô tả quy trình sản xuất dầu ô liu.

Nói chung, ta có thể thấy rõ là toàn bộ quy trình bao gồm tổng cộng bảy giai đoạn riêng biệt, bắt đầu bằng việc thu hoạch ô liu chín từ trên cây và kết thúc bằng việc đóng gói và thương mại hóa sản phẩm cuối cùng.

Để bắt đầu quy trình, nông dân hái thủ công những quả ô liu trưởng thành từ trên cây và chuyển chúng đến một thiết bị làm sạch, nơi chúng được rửa kỹ bằng nước lạnh. Sau khi ô liu đã được làm sạch, chúng được chuyển qua băng chuyền đến máy nghiền để nghiền thành bột, do đó loại bỏ các vết rỗ. Do đó, ô liu được chuyển thành bột nhão thông qua hành động nghiền nát, đồng thời loại bỏ hạt ô liu.

Trong giai đoạn tiếp theo, bột ô liu được đặt bên trong một túi đục lỗ và được nén trong máy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chiết xuất bất kỳ nước còn sót lại nào từ dầu. Sau cùng, bước cuối liên quan đến việc đóng gói và phân phối dầu ô liu cho các cơ sở bán lẻ.

Trên đây là phần Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1: The process of producing olive oil do IELTS Learning cung cấp để các bạn tham khảo. Dạng đề này không quá khó tuy nhiên chúng ta cũng đừng nên quá chủ quan, hãy “nằm lòng” một số mẫu câu và từ vựng nhất định để có thể dễ dàng xử lý các bài viết IELTS Writing Task 1 bạn nhé! Chúc các bạn học tốt!

Leave a Comment