Would rather to v hay ving: Học nhanh cấu trúc would rather

Would rather to v hay ving là một trong những thắc mắc của nhiều người. Nhìn có vẻ thân quen nhưng nhiều bạn chưa biết cách sử dụng cấu trúc Would rather như thế nào cho đúng? Vì vậy, IELTS Learning đã tổng hợp tất tần tật về chủ đề này để bạn học tốt hơn

Would rather to v hay ving? Cấu trúc would rather

Phía bên dưới là kiến thức giúp bạn hiểu rõ cấu trúc would rather trong tiếng Anh.

Cấu trúc would rather với một chủ ngữ

Cấu trúc would rather ở hiện tại hoặc tương lai 

Cấu trúc would rather có thể được dùng trong trường học người nói muốn diễn tả mong muốn về một điều gì đó ở hiện tại hoặc tương lai. Cách sử dụng này thường được dùng trong những tình huống giao tiếp tiếng Anh trang trọng hoặc trong văn viết.

Cấu trúc would rather ở hiện tại hoặc tương lai 
Cấu trúc would rather ở hiện tại hoặc tương lai 

Công thức: 

Khẳng định: S + would rather (‘d rather) + V 
Phủ định: S + would rather (‘d rather) + not + V
Nghi vấn: Would + S + rather + V

Ví dụ:

 • Bill’d rather spend time on the beach.
 • I’d rather not answer that question.
 • Would you rather stay at home?

Cấu trúc would rather ở thì quá khứ

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được dùng nhằm diễn tả mong muốn, sự nuối tiếc của người nói về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

Công thức: 

Khẳng định (+): S + would rather + have + V3
Phủ định (-):  S + would rather (not) + have + V3
Nghi vấn (?): Would + S + rather + have + V3

Ví dụ: 

 • She would rather have spent the money on a holiday. (The money wasn’t spent on a holiday.)
 • I’d rather have seen it at the cinema than on DVD. (I saw the film on DVD.)
 • I would rather not have bought this shirt
Cấu trúc would rather ở thì quá khứ
Cấu trúc would rather ở thì quá khứ

Cấu trúc ‘would rather than’ và ‘would rather or’ 

Để thể hiện sự ưu tiên, yêu thích của bản thân với một việc gì đó hơn một việc khác, chúng ta có thể dùng would rather than và would rather orĐây cũng là cách sử dụng phổ biến của cấu trúc would rather trong tiếng Anh.

Ví dụ:

 • Would you rather eat dinner out than cook dinner tonight?
 • She would rather haven’t eat that chocolate cake. 

Xem thêm:

Cấu trúc ‘would rather’ với 2 chủ ngữ 

Cấu trúc ‘would rather’ ở hiện tại hoặc tương lai 

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được dùng nhằm giả định một điều gì đó đối lập với hiện tại hoặc mong muốn ai đó làm gì ở hiện tại hoặc tương lai.

Công thức:

Khẳng định (+): S1 + would rather (that) + S2 + V-ed
Phủ định (-): S1 + would rather (that) + S2 + not + V-ed
Nghi vấn (?): Would + S + rather +  S2 + V-ed

Ví dụ:

 • Tom would rather Mary bought an SUV.
 • Would you rather she stayed here with us?
 • I would rather my son worked in finance.
Cấu trúc ‘would rather’ với 2 chủ ngữ 
Cấu trúc ‘would rather’ với 2 chủ ngữ 

Cấu trúc ‘would rather’ ở quá khứ 

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được dùng trong trường học muốn thể hiện mong muốn, nuối tiếc về một điều gì đó trong quá khứ hay giả định điều đối lập với quá khứ. Cách dùng này cũng tương đương với cách cấu trúc câu điều kiện loại III.

Công thức:

Khẳng định (+): S1 + would rather (that) + S2+ had + V3
Phủ định (-):S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3
Nghi vấn (?): Would + S + rather +  S2 + had + V3

Ví dụ:

 • I’d rather you hadn’t rung me at work. 
 • Linda would rather that she hadn’t divorced her husband.
 • The teacher would rather that I had gone to class yesterday.

Would rather to v hay ving?

Như vậy, chúng ta đã học được cấu trúc câu would rather. Kết luận rằng, Would rather đi với giới từ nguyên mẫu không TO, không đi với TO V hay Ving bạn nhé.

Would rather to v hay ving?
Would rather to v hay ving?

Dạng viết tắt của would rather

Trong tiếng Anh, would rather sẽ được viết tắt (trừ trong những văn bản trang trọng).

Thể khẳng định (+):

 • He would = He’d
 • She would = She’d
 • We would = We’d
 • They would = They’d
 • It  would = It’d
 • You would  = You’d
 • I would = I’d

Thể phủ định (-):

 • He would rather not = He’d rather not
 • She would rather not = She’d rather not
 • They would rather not = They’d rather not
 • You would rather not = You’d rather not
 • It  would rather not =It’d rather not
 • We would rather not = We’d rather not

Cách phân biệt Would rather và Prefer tiếng Anh

Về cách sử dụng thì would rather và prefer đều được dùng nhằm thể hiện mong muốn và sở thích của bản thân. Tuy nhiên, đối với cấu trúc ngữ pháp, 2 cụm từ này sẽ có những đặc điểm khác nhau. Cụ thể

Cách phân biệt Would rather và Prefer tiếng Anh
Cách phân biệt Would rather và Prefer tiếng Anh
S + would rather + V (nguyên thể)…. than…
S + prefer + V(ing)…. to…

Ví dụ: He’d rather walk than drive = He prefers walking to driving. (Anh ấy thích đi bộ hơn là lái xe.)

Vậy là chúng ta đã biết được would rather to v hay ving. Hy vọng kiến thức này sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong các bài thi và giao tiếp thường ngày. Nếu còn có thắc mắc nào cmt bên dưới bài viết nhé.

Đặc biệt, chuyên mục IELTS Grammar của IELTS Learning có rất nhiều kiến thức bổ ích, bạn đừng bỏ qua nhé.

Leave a Comment