Bài mẫu How would you describe yourself IELTS Speaking

How would you describe yourself – Miêu tả bản thân là 1 câu hỏi khá khó trong phỏng vấn xin việc và cả trong bài thi IELTS Speaking. Để có thể trả lời câu hỏi này, bạn nên nhấn mạnh vào những đức tính, phẩm chất tốt cho bản thân để phù hợp với công việc. Cùng tìm hiểu một số cách trả lời cho phần này nhé!

How would you describe yourself trong Speaking là một món khai vị yêu thích cho giám khảo dùng để đánh giá thực lực của bạn. Tuy chủ đề khá đơn giản nhưng đây là công cụ tuyệt vời để giám khảo có thể quyết định bạn nằm ở khung band nào. Vậy nên ở bài này, để IELTS Learning giúp cho bạn để lại được ấn tượng mạnh qua những từ vựn g và cấu trúc câu một cách xịn xò nhé.

Từ vựng thông chủ đề Talk about yourself – How would you describe yourself

Từ vựng thông chủ đề Talk about yourself - How would you describe yourself
Từ vựng thông chủ đề Talk about yourself – How would you describe yourself

 Giới thiệu tên tuổi

 • Full name: họ tên đầy đủ
 • Last name/ family name: họ
 • First name: tên
 • Nickname: biệt danh

E.g: My full name is James Blunt, but everyone calls me James or Jimmy. I am in my 40s.

 • In my 20s/30s/…: trong độ tuổi hai mươi/ ba mươi/…
 • I’m over/ almost/ nearly … – Tôi trên/ sắp/ gần… tuổi

 Giới thiệu về quê quán

 • Urban (adj): thuộc thành phố
 • Rural (adj): thuộc nông thôn
 • Suburban (adj): thuộc vùng ngoại ô
 • Hustle and bustle (idiom): thường được dùng để diễn tả các thành phố lớn với lối sống nhanh và các những hoạt động vui chơi vào buổi tối.
 • Grow up (v): lớn lên

E.g: I was born and grew up in London, and I love living among the hustle and bustle of the city.

 Giới thiệu nghề nghiệp

 • Self-employed (adj): làm việc tự do, tự kinh doanh
 • Unemployed (adj): thất nghiệp
 • Department (n): phòng, ban
 • Retired (adj): nghỉ hưu
 • Intern (n): thực tập sinh
 • Part-time: bán thời gian 
 • Full-time: toàn thời gian

E.g: I am working part-time for an international company, and I work as an intern in the Marketing department.

 Giới thiệu sở thích

 • Have a soft spot for sth (idiom): yêu thích điều gì đó
 • Let my hair down (idiom): cho phép bản thân thư giãn, vui vẻ
 • Cup of tea (idiom): nói về thứ gì đó mà bạn thích hoặc bạn làm giỏi cái gì đó.
 • Not my cup of tea: nói về thứ gì đó không thuộc sở thích của bạn, hay việc gì đó mà bạn đang không thích làm.
 • Have some time off from sth: dành thời gian nghỉ không làm việc gì đó
 • Passion (for sth) (n): đam mê

Eg: I have a passion for music, so I usually let my hair down by going to concerts a few times a month. 

Từ vựng về tính cách

 • Easy-going: dễ tính/ dễ chịu
 • Frank: thẳng thắn
 • Humorous: hài hước
 • Modest/humble: khiêm tốn
 • Sincere: chân thành
 • Ambitious: tham vọng
 • Cooperative: có tính hợp tác/chịu hợp tác
 • Decisive: quyết đoán
 • Dedicated: cống hiến
 • Dynamic: năng nổ/ nhiệt huyết
 • Proactive: chủ động

Cấu trúc sử dụng cho chủ đề How would you describe yourself

Cấu trúc sử dụng cho chủ đề How would you describe yourself
Cấu trúc sử dụng cho chủ đề How would you describe yourself

 Giới thiệu tên tuổi

 • Let me introduce myself – Cho tôi tự giới thiệu
 • I am glad to say a little bit about myself – Tôi rất vui vì được nói một ít về bản thân
 • I go by the name…/ I am known by the name … 
 • My name is … /I am … 
 • My full/ first/ last name is… – Tên đầy đủ của tôi/ họ/ tên của tôi là…
 • You can call me … 

Giới thiệu Quê quán

 • I was born in… but now I live in…
 • My hometown is… which is…
 • I am from…
 • I have……nationality.
 • I’ve been living here since…

Giới thiệu nghề nghiệp

 • I am currently working as…
 • I am currently studying at…
 • I have been a/an … for many years. 
 • … is my area of expertise 
 • I am an experienced/ a skillful…
 • I like my job/major because…

 Giới thiệu sở thích

 • In my spare time, I usually….
 • When I’m not at work/at school, I like to…
 • I am a big fan of…
 • I’m really into
 • I prefer…/I enjoy…
 • I’m obsessed with…
 • I’m keen on…
 • I’m passionate about…
 • I can’t stand/bear…
 • … is my cup of tea/ passion/ what I like the most/ favorite activity
 • I have got a soft spot for …

 Giới thiệu gia đình

 • There are …people in my family.
 • My family has…people
 • We are a big/small family of…..
 • I am the only child…./I don’t have any siblings
 • I have … brothers and … (number) sister 

Bài mẫu How would you describe yourself IELTS Speaking

Bài mẫu How would you describe yourself IELTS Speaking
Bài mẫu How would you describe yourself IELTS Speaking

How would your best friend describe you? – Bạn thân của bạn miêu tả bạn như thế nào?

Một câu trả lời có thể ngắn gọn. Bạn hãy dùng những từ vựng để thể hiện mình thích hợp cho vị trí này. Giả sử như nếu bạn đang xin một vị trí đi làm sale, bạn hãy đề cập đến các thứ như là hoà đồng, tốt bụng hay là đáng tin cậy.

Nếu xin vào vị trí làm quản lý thì lại dùng các từ như làm việc có quy tắc, cẩn thận và ân cần chu đáo. Việc quan trọng là hãy kết nối với những từ đó với một vị trí mà bạn muốn làm. Sau đây là một vài ví dụ, chú ý đên những cấu trúc in đậm nhé:

 • “Oh, let’s see… I think my best friend would describe me as honest, detailed, and very organized.”
 • “I think my best friend would say that I’m very responsible. Whenever our group of friends had to coordinate an activity, they always relied on me.”
 • “My best friend would probably say that I’m warm, friendly, and understanding.”

Hãy nhớ đến câu trả lời không cần phải dài, nhưng các bạn cũng không nên nói thẳng mà quên suy nghĩ. Hãy làm cho người phỏng vấn có được những cảm giác các bạn đang suy nghĩ về một vấn đề đó thay vì có một cảm giác là các bạn học thuộc câu trả lời rồi bắn như là súng liên thanh. Đôi lúc những lần nói chậm và dừng lại nó sẽ có tác dụng rất tốt.

How would your professor describe you? – Thầy cô của bạn nhận xét bạn như thế nào?

Câu này cũng tương tự, và bạn cũng không thể nào chọn từ nào cũng được. Hãy chọn các từ liên quan đến việc ở trường học và có liên quan đến vị trí mà bạn muốn xin. Nên như nhớ rằng giáo viên sẽ nhìn bạn khác với cách mà bạn bè nhìn bạn. Vậy nên ngụ ý của câu hỏi này là bạn thể hiện như thế nào ở trong trường đại học? Trường học thường có những hoạt động nhóm, bạn có gì từ những hoạt động này?

 • I think my professor would describe me as a great team member and consistent in my school work.
 • My professor told me one time that I was like a fireball. I always had a good attitude that positively affected other students in group activities.
 • My professor always told me that I was very creative. He liked my papers because it showed that I really thought about the problem and tackled it in a different way.

Các bạn cũng để ý đến những câu trả lời trên cấu trúc đều có hai phần, phần một dùng để diễn tả việc giáo sư sẽ nghĩ gì về mình, và phần hai là lý do cho những phẩm chất đó.

How would your mother describe you? – Mẹ bạn miêu tả về bạn như thế nào?

Câu này là một câu bạn có thể dùng các từ liên quan đến cá nhân vì mẹ của bạn thân thiết với bạn theo kiểu khác. Chú ý các từ này cần phải có dẫn chứng minh hoạ ở đằng sau, nếu bạn nói “I’m smart.” thì không ai tin bạn cả, bạn nên nói “I’m smart because …”

 • “I think my mother would say I’m very friendly because I had a lot of friends and that I’m very focused because I always finish what I start.”
 • –> Câu trả lời trên cho thấy hai tính cách khác nhau. Một là có phẩm chất cá nhân và một cho thấy phẩm chất công việc. Tác giả cũng cho thấy lý do bằng cách nói từ “because” Tổng quan lại thì những câu hỏi kiểu này không quá quan trọng và các bạn có thể trả lời ngắn gọn và đủ ý là okay.
 • “Since I was the oldest out of three, I think my mother would describe me as responsible and someone who is looked to for answers.”
 • “My mother told me I was always smart. When I was younger, she was surprised to see A’s in my report card. After awhile, she would be surprised when I didn’t receive an A.”

How would you describe yourself?

Interviewers may ask “How would you describe yourself” in various ways, including:

 • What would it be if you only had one word to describe yourself?
 • What are three words you’d use to describe yourself?”
 • How do other people describe you?
 • In your opinion, what are your most important traits?
 • What words come to mind when you think about yourself?
 • What adjectives would you use to describe yourself?
 • How would you describe your personality?

How would you describe yourself?

I am passionate about my work

Every employer seeks to hire people who enjoy their work, but the word “passion” evokes feelings of dedication and loyalty. When people are passionate about their work, they’re naturally committed to quality and positive outcomes.

Example: “I am passionate about my work. Because I love what I do, I have a steady source of motivation that drives me to do my best. In my last job, this passion led me to challenge myself daily and learn new skills that helped me to do better work. For example, I taught myself how to use Photoshop to improve the quality of our photos and graphics. I soon became the go-to person for any design needs.”

I am ambitious and driven

Ambition and drive are two qualities that are essential to success and growth in many jobs. When an employer hires an ambitious candidate, they can rest assured this new hire will consistently seek ways to improve themselves and keep their eyes firmly set on their next goal.

Example: “I am ambitious and driven. I thrive on challenges and constantly set goals for myself, so I have something to strive toward. I’m not comfortable with settling, and I’m always looking for an opportunity to do better and achieve greatness. They promoted me three times in less than two years in my previous role.”

I am highly organized

An organized candidate is a detail-oriented person an employer can trust to meet deadlines. This quality is especially important in administrative positions, project management and other roles that require adherence to process and quality.

Example: “I am highly organized. I always take notes and use a series of tools to help myself stay on top of deadlines. I like to keep a clean workspace and create a logical filing method so I can always find what I need. I find this increases efficiency and helps the rest of the team stay on track, too. In my last role, I created a new filing process that increased departmental efficiency by 25%.”

I’m a people person

Some people are naturally outgoing and conversational and can quickly find ways to feel at home in groups of strangers. This attribute is especially helpful for people in customer service and sales positions. If you aren’t naturally outgoing, you can still succeed in sales positions by following training protocols and practicing effective sales techniques.

Example: “I’m a people person. I love meeting new people and learning about their lives and their backgrounds. I can almost always find common ground with strangers, and I like making people feel comfortable in my presence. This skill is especially helpful when kicking off projects with new clients. In my previous job, my clients’ customer satisfaction scores were 15% over the company average.”

I’m a natural leader

While you can teach people management skills, some naturally take on the role of a leader in group settings. Employers often seek natural leaders for leadership and non-leadership positions because they set a good example and boost team morale.

Example: “I’m a natural leader. I’ve received a promotion to a leadership role in almost every job because I like to help people. I find coworkers usually come to me with questions or concerns even when I’m not in a leadership role because if I don’t know the answer, I’ll at least point them in the right direction. In my last two roles, I received a promotion to a leadership position after less than a year with each company.

IELTS Learning hy vọng là bài viết trên đã giúp bạn biết nhiều hơn về bài mẫu How would you describe yourself IELTS Speaking để có thể áp dụng tự học hiệu quả. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về IELTS Speaking hay các kỹ năng, đừng ngần ngại mà để lại comment cho IELTS Learning giải đáp nhé!

Chúc bạn thành công.

Leave a Comment