200+ Từ vựng chủ đề môi trường hay gặp nhất

Từ vựng chủ đề môi trường là một chủ đề khá rộng. Có rất là nhiều khía cạnh mà chúng ta cần phải đề cập đến khi bàn về vấn đề môi trường. Đồng thời, chủ đề này còn xuất hiện rất nhiều trong những bài thi TOEIC hay IELTS.

Hiểu được tầm quan trọng đó, hôm nay, IELTS Learning đã tổng hợp lại toàn bộ từ mới chủ đề môi trường để bạn có thể áp dụng khi giao tiếp. Cùng tìm hiểu nhé!

Từ vựng chủ đề môi trường thường gặp nhất

Từ vựng chủ đề môi trường hay gặp nhất
Từ vựng chủ đề môi trường hay gặp nhất

Từ vựng tiếng Anh cơ bản về môi trường

STT  Từ vựngPhiên âmLoại từ  Ý nghĩa
1environment/ɛnˈvʌɪrənm(ə)nt/(n)môi trường
2environmental/ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l/(a)thuộc về môi trường
3environmentalist/ɛnˌvʌɪrənˈmɛnt(ə)lɪst/(n)nhà môi trường học
4water/ˈwɔːtə/(n)nước
5water environment /ˈwɔːtə ɛnˈvʌɪrənm(ə)nt/ (n)môi trường nước
6air environment/ eə ɛnˈvʌɪrənm(ə)nt/(n)môi trường không khí 
7soil/sɔɪl/(n)đất
8soil environment/sɔɪl ɛnˈvʌɪrənm(ə)nt/(n)môi trường đất
9ecosystem/ˈiːkəʊsɪstəm/(n)hệ sinh thái
10fauna/ˈfɔːnə/(n)hệ động vật
11flora/ˈflɔːrə/(n)hệ thực vật
12animal/ ˈæn.ɪ.məl /(n)động vật
13vegetation/ ˌvedʒ.ɪˈteɪ.ʃ ə n /(n)thực vật, cây cối
14wildlife/ ˈwaɪld.laɪf /(n)một số loài hoang dã
15instinct/ ˈɪn.stɪŋkt /(n)bản năng
16extinct/ ɪkˈstɪŋkt /(n)tuyệt chủng
17extinction/ ɪkˈstɪŋk.ʃ ə n /(n)sự tuyệt chủng
18climate/ˈklʌɪmət/(n)khí hậu
19greenhouse effect/ ˈɡriːn.haʊs ɪˌfekt /(n)hiệu ứng nhà kính

Greenhouse effect (n) hay còn biết đến đó là hiệu ứng nhà kính. Đây là loại hiệu ứng làm cho bề mặt của Trái Đất nóng lên. Sức nóng của Mặt trời xuyên qua những tầng khí quyển của Trái Đất, một phần dưới số chúng được hấp thụ xuống bề mặt của Trái Đất rồi bức xạ lại và được hấp thụ bởi một số khí nhà kính (green house gases).

Các khí nhà kính như: hơi nước (water vapour), CO2 (carbon dioxide), CH4 (methane), N2O (nitrous oxide), O3 (ozone) và một vài một vài chất hoá học nhân tạo khác như CFCs được sinh ra từ dòng tủ lạnh mà chúng ta thường sử dụng hằng ngày.

Các khí của nhà kính sẽ giữ lại một lượng nhiệt, không cho phản xạ đi và làm cho Trái Đất của chúng ta nóng dần lên.

Từ vựng chủ đề môi trường về ô nhiễm môi trường – Danh từ

 • Environmental pollution: ô nhiễm môi trường
 • Contamination: sự làm nhiễm độc
 • Protection/preservation/conservation: bảo vệ/bảo tồn
 • Air/soil/water pollution: ô nhiễm không khí/đất/nước
 • Greenhouse: hiệu ứng nhà kính
 • Polluter: người/tác nhân gây ô nhiễm
 • Pollution: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm
 • Preserve biodiversity: bảo tồn sự đa dạng sinh học
 • Natural resources: tài nguyên thiên nhiên
 • Greenhouse gas emissions: khí thải nhà kính
 • A marine ecosystem: hệ sinh thái trong nước
 • The ozone layer: tầng ozon
 • Ground water: nguồn nước ngầm
 • Government’s regulation: sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ
 • Shortage/ the lack of: sự thiếu hụt
 • Wind/solar power/energy: năng lượng gió/mặt trời
 • Alternatives: giải pháp thay thế
 • Solar panel: tấm năng lượng mặt trời
 • Woodland/forest fire: cháy rừng
 • Deforestation: phá rừng
 • Gas exhaust/emission: khí thải
 • Carbon dioxin: CO2
 • Culprit (of): thủ phạm (của)
 • Ecosystem: hệ thống sinh thái
 • Soil erosion: xói mòn đất
 • Pollutant: chất gây ô nhiễm
 • The soil: đất
 • Crops: mùa màng
 • Absorption: sự hấp thụ
 • Adsorption: sự hấp phụ
 • Acid deposition: mưa axit
 • Acid rain: mưa axit
 • Activated carbon: than hoạt tính
 • Activated sludge: bùn hoạt tính
 • Aerobic attached-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí dính bám
 • Aerobic suspended-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng

Từ vựng chủ đề môi trường về ô nhiễm môi trường – Tính từ

Từ vựng chủ đề môi trường về ô nhiễm môi trường - Tính từ
Từ vựng chủ đề môi trường về ô nhiễm môi trường – Tính từ
 • Toxic/poisonous: độc hại
 • Effective/efficient/efficacious: hiệu quả
 • Thorny/head-aching/head splitting: đau đầu
 • Serious/acute: nghiêm trọng
 • Excessive: quá mức
 • Fresh/pure: dưới lành
 • Pollutive: bị ô nhiễm

FACT:

 • Acid rain: mưa a-xít. Là hiện tượng mưa có tính a-xít hay có nồng độ pH thấp dẫn đến gây hại cho môi trường, đặc biệt là môi trường rừng và nước.
 • Sewage: nước thải. Nước thải đang là một vấn đề của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Các nhà máy thường đựng qua khâu xử lý nước thải (sewage treatment) và đổ thẳng chất thải ra ngoài môi trường nước khiến cho không gian sống xung quanh bị tác động khá nghiêm trọng.
 • Climate change: biến đổi khí hậu. Đây là sự biến đổi thời tiết tại một khu vực. Những biến đổi này sẽ làm thay đổi lượng mưa trung bình mỗi năm hoặc nhiệt độ dưới một tháng hoặc vào một mùa nhất định.
 • Global warming: hiện tượng nóng lên thế giới – là sự tăng lên dần dần về nhiệt độ của Trái Đất do hiệu ứng nhà kính. Global warming dưới nhóm những từ vựng chủ để môi trường nói riêng và đối với một số người học tiếng Anh nhìn chung không còn là một thuật ngữ xa lạ bởi sự phố biến của nó.
 • Oil spill: tràn dầu – đây là khi dầu từ những thùng đựng dầu (oil tankers) hoặc từ các đường ống dầu (oil pipeline) rò rỉ ra trên bề mặt nước, gây hại đến môi trường sinh vật biển (marine life).

Từ vựng chủ đề môi trường về ô nhiễm môi trường – Động từ

 • Degrade ecosystems/habitats/the environment: làm suy thoái hệ sinh thái/môi trường sống
 • Harm the environment/wildlife/marine life: gây hại cho môi trường/đời sống tự nhiên/đời sống trong nước
 • Threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinction: đe dọa không gian sống tự nhiên/hệ sinh thái ven bờ/giống loài có nguy cơ tuyệt chủng
 • Prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage to ecosystems: ngăn chặn sự xói mòn đất/sự đánh bắt cá quá mức/sự phá hủy rừng trên diện rộng/sự tàn phá hệ sinh thái
 • Raise awareness of environmental issues: nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường
 • Save the planet/the rainforests/an endangered species: cứu lấy hành tinh/những khu rừng nhiệt đới/loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng
 • Deplete natural resources/the ozone layer: làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên/tầng ozon
 • Pollute rivers and lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceans: làm ô nhiễm sống và hồ/luồng nước/không khí/bầu khí quyển/môi trường/đại dương
 • Cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions: giảm sự ô nhiễm hoặc lượng khí thải nhà kính
 • Offset carbon/CO2 emissions: làm giảm lượng khí thải carbon/CO2
 • Reduce (the size of) your carbon footprint: làm giảm (kích cỡ của) dấu chân carbon của bạn.
 • Achieve/promote sustainable development: đạt được/thúc đẩy sự phát triển lâu dài
 • Contaminate groundwater/the soil/food/crops: làm ô nhiễm nguồn nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng
 • Log forests/rainforests/trees: chặt phá rừng/rừng nhiệt đới/cây cối
 • Address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change: giải quyết/chống lại/ xử lí các đe dọa/ảnh hưởng/tác động của biến đổi khí hậu
 • Fight/take action on/reduce/stop global warming: đấu tranh/hành động/giảm/ngăn chặn sự nóng lên thế giới
 • Limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát sự ô nhiễm không khí, nước, bầu khí quyển, môi trường
 • Preserve/conserve biodiversity/natural resources: bảo tồn/ giữ gìn sự đa dạng sinh học/tài nguyên thiên nhiên
 • Protect endangered species/a coastal ecosystem: kiểm soát an ninh chủng loài có nguy cơ tuyệt chủng/hệ sinh thái ven bờ

Từ vựng chủ đề môi trường – những giải pháp kiểm soát an ninh môi trường bị ô nhiễm

 • A bottle bank: một thùng lớn mà con người chứa các chai không và những vật thủy tinh khác vào để cho chất thủy tinh có thể được dùng lần nữa.

Ví dụ: We use the bottle ngân hàng in town to recycle our green, brown and clear bottles. (Chúng ta dùng bank chai ở tâm điểm để tái dùng những chai màu xanh, nâu và trong.)

 • Recycle: thu nhặt và xử lý rác thải để sản xuất ra các vật liệu hữu ích và có thể được dùng lại.

Ví dụ: It”s possible to recycle plastic drink cups to make pencils. (Có khả năng tái dùng các loại ly bằng nhựa để làm bút chì.)

 • Organic: không dùng các chất hóa học nhân tạo dưới việc trồng trọt cây hoặc nuôi thú vật để lấy thịt và các sản phẩm khác.

Ví dụ: Even though organic food is a bit more expensive I think it tastes so much better because they don”t use any chemicals in making it. (Mặc dù thực phẩm sạch cao tiền hơn nhưng tôi nghĩ nó ăn ngon hơn bởi vì họ không dùng bất kỳ chất hóa học nào để trồng nó.)

 • On serve energy / electricity / power: giữ và kiểm soát an ninh một cái gì đó không phí phạm.

Ví dụ: To conserve electricity, he turned his central heating down and wore more clothes instead. (Để tiết kiệm điện, anh ta giảm máy sưởi tâm điểm và mặc thêm áo.)

 • Wind farm: những tua bin (những cấu trúc đắt với những quạt mà được quay bằng gió) được dùng để sản xuất ra điện từ bằng năng lượng gió

Ví dụ: Everyone says they think wind farms are a good idea but no one actually wants them near their house because they make such a racket. (Mọi người nói rằng họ cho rằng nông trại gió là một sáng kiến hay nhưng không người nào thật sự muốn chúng gần nhà của mình bởi vì chúng tạo ra sự ồn ào.)

Các cụm từ sử dụng phổ biến khi giao tiếp hay viết bài tiếng Anh về môi trường

Các cụm từ sử dụng phổ biến khi giao tiếp hay viết bài tiếng Anh về môi trường
Các cụm từ sử dụng phổ biến khi giao tiếp hay viết bài tiếng Anh về môi trường
 • Protect the environment: Bảo vệ môi trường
 • Waste treatment facility: Thiết bị xử lý rác thải
 • Water drainage system: Hệ thống thoát nước
 • Save the planet: Cứu lấy hành tinh
 • Limit environmental pollution: Hạn chế ô nhiễm môi trường
 • Tackle the threat of climate change: Xử lý các đe dọa đến biến đổi khí hậu
 • Deplete natural resources: Làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên
 • Degrade ecosystems: Làm suy thoái hệ sinh thái
 • Damage the environment: Phá hủy môi trường
 • Protect the endangered species: Bảo vệ những loài có nguy cơ tuyệt chủng
 • Preserve biodiversity: Giữ gìn sự đa dạng sinh học
 • Promote sustainable development: Thúc đẩy sự phát triển bền vững
 • Raise awareness of environmental issues: Nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường
 • Offset CO2 emissions: Giảm lượng khí thải CO2
 • Reduce global warming: Làm giảm sự nóng lên toàn cầu

Những câu nói tiếng Anh đầy ý nghĩa về Môi trường

 • The child should live in an environment of beauty. – Maria Montessori (Trẻ nhỏ nên được sống trong một môi trường đẹp đẽ.)
 • To sit in the shade on a fine day and look upon verdure is the most perfect refreshment. – Jane Austen. (Ngồi dưới bóng râm trong một ngày đẹp trời và ngắm nhìn cây cỏ xanh tươi là sự nghỉ ngơi hoàn hảo nhất.)
 • Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed. – Mahatma Gandhi. (Trái đất có thể đáp ứng đủ nhu cầu cho tất cả mọi người, nhưng không thể đáp ứng lòng tham của con người.)
 • The finest workers in stone are not copper or steel tools, but the gentle touches of air and water working at their leisure with a liberal allowance of time. – Henry David Thoreau. (Những người thợ tốt nhất tạc lên đá không phải là công cụ sắt hay đồng, mà là bàn tay dịu dàng của gió và nước làm việc thư thả trong thời gian thoải mái.)
 • We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children. –Chief Seattle. (Chúng ta không thừa hưởng trái đất từ tổ tiên chúng ta; chúng ta mượn nó từ thế hệ tương lai.)
 • The child who has felt a strong love for his surroundings and for all living creatures, who has discovered joy and enthusiasm in work, gives us reason to hope that humanity can develop in a new direction. – Dr. Maria Montessori. (Một đứa trẻ cảm nhận tình yêu sâu sắc đối với môi trường xung quanh và tất cả sinh vật, đứa trẻ đã phát hiện niềm vui và sự hứng thú trong hoạt động, cho chúng ta lý do để hy vọng rằng nhân loại có thể phát triển theo hướng mới.)
 • Nature provides a free lunch, but only if we control our appetites. – William Ruckelshaus. (Thiên nhiên cho chúng ta bữa ăn trưa miễn phí, nhưng chỉ với điều kiện chúng ta phải kiềm chế sự ngon miệng của mình.)
 • I would feel more optimistic about a bright future for man if he spent less time proving that he can outwit nature and more time tasting her sweetness and respecting her seniority. – Elwyn Brooks White. (Tôi sẽ cảm thấy lạc quan hơn về tương lai của con người nếu chúng ta dành ít thời gian hơn cho việc chứng tỏ mình có thể vượt trên cả thiên nhiên, mà hãy tận hưởng sự ngọt ngào và ngưỡng mộ sự vĩ đại của thiên nhiên.)
 • We abuse land because we regard it as a commodity belonging to us. When we see land as a community to which we belong, we may begin to use it with love and respect. – Aldo Leopold. (Chúng ta đối xử tệ với đất đai bởi vì chúng ta coi nó là tài sản của riêng mình. Khi chúng ta coi mình là một phần của nơi đây, có thể chúng ta bắt đầu đối xử với nguồn đất bằng tình yêu và sự tôn trọng.)
 • We never know the worth of water till the well is dry. – Thomas Fuller. (Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của nước cho đến khi cái giếng cạn khô.)

Một vài khẩu hiệu bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Một vài khẩu hiệu bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh
Một vài khẩu hiệu bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh
 • Save water! Save Life! Tiết kiệm nước, bảo vệ cuộc sống
 • Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed. Trái đất có thể cung cấp đủ cho nhu cầu của mọi người nhưng không thể thỏa mãn lòng tham của con người
 • We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children. Chúng ta không thừa kế trái đất từ tổ tiên; chúng ta mượn nó từ thế hệ tương lai
 • We never know the worth of water till the well is dry. Con người không thể hiểu được giá trị của nước cho đến khi giếng bị cạn
 • The child should live in an environment of beauty. Trẻ em nên sống trong môi trường tốt đẹp
 • Nature provides a free lunch, but only if we control our appetites.Tự nhiên cung cấp cho ta bữa trưa miễn phí nhưng chỉ chỉ chúng ta kiểm soát được sự ngon miệng của mình
 • Think globally, act locally. Suy nghĩ toàn cầu, hành động cục bộ

Câu hỏi và câu trả lời tiếng Anh chứa từ vựng chủ đề môi trường

What do you think about the environmental problems in your city?

In my city, environmental problems are becoming more and more serious, and air pollution seems to be the most worrying one. Each day, lots of exhausts from vehicles together with garbage from households are discharged, causing air pollution. Besides, trees in my city are getting fewer, which also leads air pollution to be worse.

Ở thành phố nơi tôi đang sống, các vấn đề môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng, và ô nhiễm không khí dường như là vấn đề đáng lo ngại nhất. Mỗi ngày, khói từ các phương tiện và rác thải từ các hộ gia đình thải ra môi trường, gây ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, cây xanh trong thành phố ngày càng ít đi, điều này cũng khiến không khí bị ô nhiễm nhiều hơn.

What do you often do to protect the environment?

I’ve done many activities to keep the environment clean. Every day, instead of using nylon bags, I use paper bags to hold food. Besides, I travel by public transports, which contributes to protecting the environment. Moreover, I save electricity, water, paper, and other possible things to protect the environment.

Tôi cũng làm nhiều việc để giữ cho môi trường sạch sẽ. Mỗi ngày, thay vì sử dụng túi nilon, tôi sử dụng túi giấy để đựng thức ăn. Ngoài ra, tôi đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, việc này cũng góp phần bảo vệ môi trường. Hơn nữa, tôi tiết kiệm điện, nước, giấy và những thứ khác để bảo vệ môi trường.

Have you ever taken part in volunteer activities to protect our environment?

Yes. It was when I was a second-year student. At the weekend, we usually did some activities such as gathering garbage at public places or along rivers, cleaning some streets, or even coming to restaurants to encourage people to use paper bags.

Có chứ. Đó là khi tôi là sinh viên năm thứ hai. Vào cuối tuần, chúng tôi thường làm một vài việc như thu gom rác tại các địa điểm công cộng hoặc dọc theo các con sông, làm sạch một số đường phố hoặc thậm chí đến các nhà hàng để khuyến khích mọi người sử dụng túi giấy.

Bài tập từ vựng chủ đề môi trường

Bài tập từ vựng chủ đề môi trường
Bài tập từ vựng chủ đề môi trường

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống

1. Soil pollution _________ many bad effects on ecosystems and human life.

 • A. does
 • B. causes
 • C. makes
 • D. All are correct

2. Many plants and animals die because of __________.

 • A. noise pollution
 • B. environment
 • C. deforestation
 • D. A and B are correct

3. The air in this city is __________ by emissions from nearby factories.

 • A. exchanged
 • B. reduced
 • C. polluted
 • D. All are correct

4. The __________ of water pollution is the death of many types of fishes.

 • A. cause
 • B. effect
 • C. reason
 • D. solution

5. Rising sea level can make some cities __________.?

 • A. pollute
 • B. exchange
 • C. appear
 • D. disappear

6. Protecting the __________environment is saving human life.

 • A. natural
 • B. polluted
 • C. working
 • D. All are correct

Bài tập 2: Điền từ vào chỗ trống

Environment is an essential part of our life. A _____ environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the ______ surroundings which helps human beings, ______ and other living things to grow and develop naturally. But nowadays, our environment is ______ in many different ways. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally.

It does not only ruin human lives but also affects on all living beings. We can save our ______ with the little step taken by everyone on the ______ . We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly to its place only and many other simple ways. It is very important to save environment for ______ existence. When we ______ the environment, we are protecting ourselves and our future as well.

Đáp án bài tập

Đáp án bài tập 1

 1. D
 2. C
 3. D
 4. B
 5. D
 6. A

Đáp án bài tập 2

 1. Clean
 2. Natural
 3. Animals
 4. Disturbing
 5. Environment
 6. Earth
 7. Human
 8. Protect

Môi trường có một quan hệ mật thiết đối với cuộc sống của con người. Do vậy, hãy chung tay để bảo vệ môi trường của chúng ta khỏi sự ô nhiễm. Mong rằng, với những kiến thức bổ ích về từ vựng chủ đề môi trườngIELTS Learning chia sẻ sẽ giúp bạn học tập và làm việc thật tốt!

Leave a Comment