High nghĩa là gì? So sánh nhất của high là gì trong tiếng Anh?

So sánh nhất của high trong tiếng Anh là gì? Đây là thắc mắc của rất nhiều bạn khi học ngoại ngữ. Nếu các bạn cũng có câu hỏi này thì hãy theo dõi bài viết bên dưới của IELTS Learning nhé. Bài học giúp bạn nắm vững lý thuyết và bài tập về dạng so sánh nhất của high.

1. High nghĩa là gì?

Từ high trong tiếng Anh có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuỳ thuộc vào từng ngữ cảnh mà các bạn sẽ sử dụng cho phù hợp. Phía bên dưới là một số nghĩa phổ biến của từ “high”:

High có nghĩa là gì?
High có nghĩa là gì?
 • Cao: High thường được dùng nhằm miêu tả mức độ cao của một vật, một vị trí hoặc một giá trị.

Ví dụ: The airplane is flying at a high altitude. (Máy bay đang bay ở độ cao cao.)

 • Hít: High cũng có thể được dùng nhằm miêu tả tình trạng khi bạn ảnh hưởng bởi những chất gây nghiện. Điển hình như thuốc lá hoặc ma túy.

Ví dụ: He was feeling a bit high after smoking that cigarette. (Anh ấy cảm thấy hơi hít sau khi hút điếu thuốc.)

 • Tăng cao: High cũng có thể được dùng nhằm miêu tả mức độ tăng cao của một chỉ số hoặc giá trị.

Ví dụ: The stock market reached a high point this week. (Thị trường chứng khoán đạt đến mức điểm cao trong tuần này.)

 • Tích cực: Trong một số tình huống thực tế, high có thể được dùng nhằm miêu tả tình trạng tích cực, vui vẻ hoặc hào hứng.

Ví dụ: The team was in a high spirits after winning the championship. (Đội đã ở trong tâm trạng vui vẻ sau khi giành chức vô địch.)

Xem thêm:

2. So sánh nhất của high và các dạng so sánh khác

So sánh nhất của high và các dạng so sánh khác là gì? Hãy cùng IELTS Learning tìm hiểu chi tiết ở phần tiếp theo các bạn nhé.

So sánh nhất của high
So sánh nhất của high

So sánh nhất của high

 • So sánh nhất của high là highest
 • Ý nghĩa: cao nhất
 • Cách dùng: Dạng so sánh nhất được dùng nhằm miêu tả vật, vị trí hoặc giá trị có mức độ cao nhất so với tất cả những vật, vị trí hoặc giá trị khác.

Ví dụ:

 • Mount Everest is the highest mountain in the world. (Núi Everest là ngọn núi cao nhất trên thế giới.)
 • The airplane reached its highest point in the sky before descending. (Máy bay đạt đến độ cao cao nhất trên bầu trời trước khi hạ cánh.)

So sánh hơn của high

 • So sánh hơn: Higher
 • Ý nghĩa: cao hơn
 • Cách dùng: Dạng so sánh hơn được dùng khi người nói muốn so sánh mức độ cao của 2 vật, vị trí hoặc giá trị và cho biết rằng một cái cao hơn cái còn lại.

Ví dụ:

 • The second floor of the building is higher than the first floor. (Tầng hai của tòa nhà cao hơn so với tầng một.)
 • The temperature is getting higher as summer approaches. (Nhiệt độ đang tăng lên cao hơn khi mùa hè đến gần.)

3, Các từ đồng nghĩa với so sánh nhất của high

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với highest, dạng so sánh nhất của high:

 1. Tallest: cao nhất (sử dụng khi miêu tả chiều cao của vật thể)
 2. Topmost: nhất đỉnh (đặc biệt là trong ngữ cảnh vị trí)
 3. Supreme: tối cao, cao nhất (đánh giá cao nhất trong một hệ thống)
 4. Utmost: tối đa, cực độ (sử dụng khi ám chỉ mức độ cao nhất)
 5. Elevated: nâng cao, cao nhất (sử dụng trong ngữ cảnh tình trạng nâng cao)

Xem thêm:

4. Bài tập về các dạng so sánh của high

Phía bên dưới là một số bài tập để các bạn có thể rèn luyện về các dạng so sánh của high trong tiếng Anh. Cùng làm bài các bạn nhé.

Bài tập về các dạng so sánh của high
Bài tập về các dạng so sánh của high

Bài tập 1: Điền dạng so sánh thích hợp vào chỗ trống:

 1. The airplane is flying at a ___________ (high) altitude.
 2. This mountain is even ___________ (high) than the one we climbed last year.
 3. Of all the buildings in the city, the Empire State Building is the ___________ (high).
 4. The temperature is getting ___________ (high) as we approach summer.
 5. The second floor is ___________ (high) than the ground floor.

Đáp án:

 1. high
 2. higher
 3. highest
 4. higher
 5. higher

Bài tập 2: Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh:

 1. building / The / the / of / is / in / the / city / highest / skyscraper.
 2. reached / The / high / its / airplane / point / in / the / sky / highest / the.
 3. up / mountain / The / climb / a / that / is / high / challenge.
 4. temperatures / As / rise, / so / does / the / level / of / discomfort.

Đáp án:

 1. The highest skyscraper in the city is the building.
 2. The airplane reached the highest point in the sky.
 3. The mountain is a challenge that climbers have to climb up.
 4. As temperatures rise, so does the level of discomfort.

Như vậy là bạn đã biết được so sánh nhất của high là gì trong tiếng Anh. Đây là một chủ điểm quan trọng, bạn hãy ghi chú lý thuyết và làm các bài tập thực hành nhé. Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy cmt bên dưới bài viết để được giải đáp.

Ngoài ra, bạn cũng có thể học thêm các kiến thức tại chuyên mục Ngữ Pháp mà IELTS Learning đã tổng hợp. Chúc bạn học tốt tiếng Anh!

Leave a Comment