So sánh nhất của easy: Cách dùng và bài tập minh hoạ

Trong tiếng Anh, easy là một trong những tính từ tiếng Anh từ phổ biến để diễn đạt mức độ dễ dàng. Tuy nhiên, để có thể nói về sự so sánh và tạo sự nổi bật trong một điều gì đó là dễ nhất trong số các tùy chọn, chúng ta cần biết cách so sánh nhất của easy. Hãy cùng IELTS Learning tìm hiểu chủ đề này qua bài viết bên dưới bạn nhé.

1. Easy nghĩa là gì? Cách dùng easy

Từ easy là tính từ tiếng Anh, được dùng với nghĩa là dễ dàng hoặc không khó khăn.

 Easy nghĩa là gì
Easy nghĩa là gì

Phía bên dưới là một số cách sử dụng easy:

Sử dụng nhằm miêu tả một việc làm dễ dàng:

Eg:

 • Learning to ride a bike is easy. (Học cách đi xe đạp dễ dàng.)
 • Cooking pasta is easy. (Nấu mì ống dễ dàng.)

Sử dụng nhằm nói về tính cách của người hoặc một tình huống thoải mái và không căng thẳng:

Eg:

 • She has an easygoing personality. (Cô ấy có tính cách thoải mái.)
 • The atmosphere at the party was easy and relaxed. (Bầu không khí tại bữa tiệc thoải mái và thư giãn.)

Sử dụng nhằm diễn đạt một việc làm gì đó một cách dễ dàng hơn so với điều gì đó khác:

Eg:

 • Using a GPS makes navigation easy. (Sử dụng GPS làm cho việc điều hướng dễ dàng hơn.)
 • Studying for the history exam was easy compared to the math exam. (Học cho bài kiểm tra lịch sử dễ dàng hơn so với bài kiểm tra toán học.)

Từ easy có thể được dùng trong rất nhiều ngữ cảnh hoàn toàn khác nhau để diễn đạt sự dễ dàng, sự thoải mái hoặc sự không căng thẳng.

Xem thêm:

2. So sánh nhất của easy trong tiếng Anh

So sánh nhất của tính từ easy là easiest. Dạng so sánh nhất được dùng nhằm so sánh một sự vật, hành động hoặc một tình huống cụ thể với tất cả những tùy chọn khác. Khi đó, bạn có thể biết được cái nào dễ dàng nhất hoặc không khó khăn nhất trong số các tùy chọn đó.

So sánh nhất của easy trong tiếng Anh
So sánh nhất của easy trong tiếng Anh

Ví dụ so sánh nhất của easy:

 • Finding a parking spot in the morning is the easiest part of my daily routine. (Việc tìm chỗ đỗ xe vào buổi sáng là phần dễ nhất trong thói quen hàng ngày của tôi.)
 • The easiest way to fix a leaking faucet is to tighten the valve. (Cách dễ dàng nhất để sửa một vòi nước đang rò là siết van.)
 • Among all the subjects, mathematics is the easiest for him. (Trong tất cả các môn học, môn toán là môn dễ nhất đối với anh ấy.)

Tóm lại, so sánh nhất easiest là một trong những phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh. Từ đó, bạn có thể dễ dàng diễn đạt sự dễ dàng và thuận tiện nhất trong các tình huống khác nhau.

Xem thêm:

3. Các từ đồng nghĩa với so sánh nhất của easy

Các từ đồng nghĩa với so sánh nhất của easy (tức là easiest) có thể bao gồm:

Các từ đồng nghĩa với so sánh nhất của easy
Các từ đồng nghĩa với so sánh nhất của easy
 • Simplest: Dễ nhất.

Ví dụ: Solving basic math problems is the simplest task for most students. (Giải quyết các bài toán toán học cơ bản là nhiệm vụ dễ nhất đối với hầu hết học sinh.)

 • Most straightforward: Đơn giản nhất.

Ví dụ: The most straightforward solution to this problem is to follow the instructions. (Cách giải quyết đơn giản nhất cho vấn đề này là tuân theo hướng dẫn.)

 • Least difficult: Không khó nhất.

Ví dụ: Among all the subjects, history is the least difficult for me. (Trong tất cả các môn học, lịch sử là môn không khó nhất đối với tôi.)

 • Most effortless: Dễ nhất.

Ví dụ: Learning to swim is the most effortless for children who start at a young age. (Học bơi dễ nhất đối với trẻ em bắt đầu từ khi còn nhỏ.)

 • Least challenging: Không khó khăn nhất.

Ví dụ: The puzzle for beginners is the least challenging one in the collection. (Câu đố dành cho người mới học là một trong những câu đố không khó nhất trong bộ sưu tập.)

Nhớ rằng việc sử dụng những từ đồng nghĩa có thể tùy thuộc vào ngữ cảnh và mục tiêu trong câu. Bạn cần đọc kỹ mỗi câu để đưa ra lựa chọn sao cho phù hợp.

Xem thêm:

4. Bài tập so sánh nhất của easy

Phía bên dưới đây là một số bài tập để luyện tập việc sử dụng so sánh nhất của tính từ easy (easiest). Bạn hãy điền vào chỗ trống bằng từ đúng.

 1. Solving a Rubik’s Cube is not as _______ as it seems. 
 2. Among all the subjects, English is the _______ for me. 
 3. Learning to swim was the _______ part of my childhood.
 4. Of all the routes, this one is the _______ to follow. 
 5. Finding a parking spot in the city center is never _______. 
 6. I thought the second crossword puzzle was _______ than the first one. 
 7. Mathematics is often considered the _______ subject for him. 
 8. Cooking this recipe is much _______ than baking a soufflé.
 9. Understanding this concept is _______ when you have a good teacher. 
 10. The multiple-choice questions in the test were _______ to answer.
 11. Playing the piano is _______ once you learn the basics.
 12. Painting with watercolors is usually _______ than using oil paints. 
 13. Climbing the hill with a guide is the _______ way to reach the summit.
 14. Choosing the right path in life is not always _______. 

Đáp án:

easyeasiesteasiesteasiesteasyeasiereasiest
easiereasiereasyeasiereasiereasiesteasy

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành bài học về so sánh nhất của easy trong tiếng Anh. Không chỉ cung cấp lý thuyết, chúng tôi còn tổng hợp một số bài tập nhỏ để bạn ôn tập. Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy cmt để được IELTS Learning giải đáp nhé.

Leave a Comment