So sánh hơn của fast là gì? Cách dùng và bài tập

Fast thường được biết đến với ý nghĩa là nhanh. Vậy nếu muốn thể hiện một hành động, sự vật nhanh chóng thì chúng ta nói như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ sử dụng dạng so sánh hơn của fast trong tiếng Anh để biểu đạt. Nếu bạn chưa nắm vững kiến thức về cấu trúc này thì hãy theo dõi bài viết bên dưới của IELTS Learning nhé.

1. Ý nghĩa của fast trong tiếng Anh

Từ fast trong tiếng Anh được hiểu với rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuỳ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng mà chúng ta có thể dùng sao cho phù hợp. Cụ thể:

Ý nghĩa của fast trong tiếng Anh
Ý nghĩa của fast trong tiếng Anh
 • Nhanh chóng về thời gian: Đây là ý nghĩa phổ biến nhất của tính từ fast trong tiếng Anh. Nó thường được dùng nhằm diễn đạt về tốc độ hoặc thời gian cần thiết để thực hiện một hoạt động. 

Ví dụ: The car is very fast (Xe chạy rất nhanh)

 • Nhanh chóng về tốc độ: Đây là ý nghĩa liên quan đến tốc độ di chuyển của một hành hành động.

Ví dụ: She speaks very fast. (Cô ấy nói nhanh).

 • Không ăn uống trong khoảng thời gian dài: Fast cũng có thể dùng để chỉ việc một người, vật không ăn uống trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là vì lý do tôn giáo hoặc y tế. 

Ví dụ: I’m fasting for Ramadan. (Tôi đang ăn chay trong tháng Ramadan).

 • Sự nhanh chóng hoặc hiệu quả trong cách thực hiện việc gì đó: Tính từ Fast cũng có thể dùng nhằm để chỉ sự nhanh nhẹn hoặc hiệu quả trong cách thực hiện một nhiệm vụ hoặc công việc. 

Ví dụ: She’s a fast learner. (Cô ấy là người học nhanh)

 • Gợi ý về thời gian tương lai: Trong một số trường hợp, fast có thể dùng nhằm gợi ý về thời gian tương lai gần. 

Ví dụ: We’ll be landing in London fast. (Chúng ta sẽ hạ cánh ở London sớm).

Xem thêm:

2. So sánh hơn của fast tiếng Anh

So sánh hơn của fast tiếng Anh là faster. Tính từ so sánh này được dùng nhằm so sánh về tốc độ hoặc thời gian giữa hai hoặc nhiều thứ. 

So sánh hơn của fast tiếng Anh
So sánh hơn của fast tiếng Anh

Ví dụ:

 • The cheetah is faster than the lion. (Con báo đốm nhanh hơn sư tử).
 • She runs faster than her brother. (Cô ấy chạy nhanh hơn anh trai cô).

3. Dạng so sánh khác của của fast

So sánh nhất của fast

So sánh nhất của fast là Fastest. Dạng so sánh này được dùng khi người nói, người viết muốn nhắc đến một cái gì đó nhanh nhất hoặc thời gian ngắn nhất. 

Ví dụ:

 • Usain Bolt is the fastest sprinter in the world. (Usain Bolt là vận động viên chạy nhanh nhất thế giới).
 • The fastest way to get to the airport is by taking the express train. (Cách nhanh nhất để đến sân bay là đi tàu tốc hành).

So sánh bằng của fast

Dạng so sánh bằng của tính từ fast trong tiếng Anh là as fast as. Dạng này được dùng để so sánh hai hoặc nhiều thứ có cùng tốc độ hoặc thời gian.

So sánh bằng của fast trong tiếng Anh
So sánh bằng của fast trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • She runs as fast as her brother. (Cô ấy chạy bằng nhanh như anh trai cô.)
 • This car is as fast as the one I used to have. (Chiếc xe này chạy bằng nhanh như chiếc tôi từng sở hữu.)
 • The cheetah can run as fast as a speeding car. (Con báo đốm có thể chạy bằng nhanh như một chiếc xe chạy nhanh.)
 • He types on the keyboard as fast as lightning. (Anh ấy đánh máy trên bàn phím bằng nhanh như chớp.)

Xem thêm:

4. Ứng dụng so sánh của fast trong cuộc sống

Sử dụng so sánh với tính từ fast trong các tình huống thường ngày giúp cho bạn truyền đạt thông tin một cách hiệu quả và rõ ràng hơn. Tùy thuộc vào ngữ cảnh và mục tiêu mà bạn có thể ứng dụng cho phù hợp. Cụ thể: 

So sánh trong cuộc thi: Khi các bạn muốn nói về việc so sánh tốc độ hoặc hiệu suất giữa những đối tượng thì bạn có thể sử dụng so sánh fast để thể hiện điều này. 

Ví dụ:

 • She finished the race faster than anyone else.
 • Our team works fast and efficiently to meet deadlines.

So sánh trong tình huống khẩn cấp: Khi các bạn muốn nói về việc thực hiện một nhiệm vụ hoặc phản ứng nhanh trong tình huống khẩn cấp, bạn có thể dùng fast để nhấn mạnh sự cấp bách. 

Ví dụ:

 • We need to act fast to address this emergency.
 • In case of a fire, it’s important to evacuate the building as fast as possible.

So sánh trong công việc: Khi các bạn muốn nói về khả năng hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Hay thể hiện sự nhanh nhẹn trong một công việc, bạn có thể sử dụng so sánh fast.

Ứng dụng so sánh của fast trong cuộc sống
Ứng dụng so sánh của fast trong cuộc sống

Ví dụ:

 • He’s a fast learner and quickly adapts to new tasks.
 • This software allows us to process data faster than ever before.

So sánh trong lối sống: Khi bạn muốn so sánh tốc độ hoặc thời gian trong những hoạt động hàng ngày hoặc lối sống, các bạn có thể dùng tính từ fast để thể hiện điều này. 

Ví dụ:

 • I prefer fast food because it’s convenient when I’m busy.
 • Living in a fast-paced city can be both exciting and exhausting.

Xem thêm:

5. Bài tập so sánh fast trong tiếng Anh

Phía bên dưới là một số bài tập về so sánh sử dụng tính từ fast trong tiếng Anh. Hãy hoàn thành câu trả lời cho mỗi bài tập bằng cách điền fast, faster hoặc fastest dựa trên ngữ cảnh cụ thể của từng câu hỏi.

 1. Usain Bolt is known as one of the __________ sprinters in the world.
 2. The rabbit ran __________ than the turtle in the race.
 3. She types on the keyboard __________ than anyone else in the office.
 4. Our team needs to complete this project __________ to meet the deadline.
 5. I’ve never seen anyone eat pizza as __________ as he does.
 6. In case of an emergency, it’s important to evacuate the building as __________ as possible.
 7. He finished the marathon __________ than he did last year.
 8. The cheetah is considered the __________ land animal on Earth.
 9. The internet has made it possible to access information __________ than ever before.
 10. Learning a new language can be challenging, but she’s a __________ learner.
 11. She speaks English __________ than her sister.
 12. The plane flew __________ than I expected, and we arrived early.
 13. The delivery service promises the __________ delivery times in the industry.
 14. He solved the puzzle __________ than anyone else in the class.
 15. The new smartphone is advertised as the __________ on the market.
 16. I’m impressed with how __________ you finished the assignment.
 17. This car is not as __________ as the one I used to have.
 18. The horse galloped __________ across the field.
 19. Can you swim __________ than your friend?
 20. They arrived at the party __________ than we did.

Đáp án:

fastestfasterfasterfastfast
fastfasterfastestfasterfast
fasterfasterfastestfasterfastest
fastfastfastfasterfaster

Vậy là bạn đã nắm được dạng so sánh hơn của fast trong tiếng Anh. Hy vọng kiến thức trên sẽ hữu ích đối với bạn trong việc học Ngữ Pháp của bạn. Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy cmt để IELTS Learning giải đáp nhé.

Leave a Comment