So sánh hơn của far trong tiếng Anh là gì?

Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh khá là quan trọng, chúng ta có thể thường xuyên bắt gặp ở trong những bài thi hoặc là trong giao tiếp hàng ngày. Ngay bài viết dưới đây, IELTS Learning sẽ giới thiệu cho bạn học các cấu trúc so sánh hơn của far để giúp cho bạn hiểu rõ hơn về những kiến thức so sánh hơn trong tiếng Anh nhé. 

So sánh trong tiếng Anh

Trước khi bạn đi vào tìm hiểu về các cấu trúc so sánh hơn của far, hãy cùng IELTS Learning ôn tập lại những kiến thức về so sánh hơn trong tiếng Anh nhé.

So sánh trong tiếng Anh
So sánh trong tiếng Anh

Tính từ/ trạng từ dài và ngắn trong câu so sánh tiếng Anh

Tính từ ngắn (short adjectives) bao gồm như:

 • Các tính từ có một vần như là hot, big, short, long, fat…
 • Các tính từ có hai vần nhưng lại tận cùng lại là một phụ âm như là lazy, busy, happy…

Tính từ dài (long adjectives) bao gồm như:

 • Các tính từ hai vần còn lại như là bored, careless,..
 • Các tính từ ba vần trở lên như là beautiful, impressive,…

Trạng từ ngắn (short adverb) bao gồm như:

 • Các trạng từ một vần như là late, soon, hard.
 • Lưu ý rằng: từ “early” có 2 vần nhưng vẫn được xếp vào loại trạng từ ngắn.

Trạng từ dài (long adverb) bao gồm như:

 • Các trạng từ có 2 vần trở lên ngoại trừ là badly và early như carefully, quiet..

Xem thêm:

Cấu trúc của các dạng so sánh trong tiếng Anh

Dưới đây IELTS Learning sẽ giúp cho bạn tổng hợp lại một cách khá đầy đủ các cấu trúc của các dạng so sánh trong tiếng Anh nhé.

So sánh bằng/ So sánh không ngang bằngS1 + be/ V + as + adj / adv + as + S2 + aux
Eg: She is as old as my mother. (Cô ấy trẻ bằng mẹ của tôi.)
S1 + negative V + as/so + adj/adv + as + S2 + aux
Eg: My brother doesn’t drive as/ so carefully as I. (Anh trai tôi không lái xe cẩn thận như tôi) 
So sánh hơnS1 + be/ V + adj/ adv (short) + er + than + S2 + aux
Eg : Rabbits run faster than turtles. (Thỏ chạy nhanh hơn Rùa)
S1 + V + more + adj/ adv (long) + than + S2 + aux
Eg: She is more beautiful than I. (Cô ấy xinh hơn tôi.)
So sánh nhấtS + be/V + the + adj/ adv (short) + est
Eg: Nam is the shortest student in my class. (Nam là học sinh thấp nhất trong lớp học của tôi.)
S + be/ V + the most + adj/ adv(long)
Eg: Of the students in my class, Lan speaks English ( the ) most fluently. (Trong số các sinh viên trong lớp của tôi, Lan nói tiếng Anh trôi chảy nhất)
So sánh képThe adj/ adv (comparative) + S + V, the + adj/ adv (comparative) + S + V (càng càng)
Eg: The harder she studies, the wiser she becomes. (Cô ấy càng học hành chăm chỉ, cô ấy càng trở nên khôn ngoan hơn.)
Adj/ adv (short) + er and adj (short) + er: càng ngày càng …
Eg: Life in the city is more and more stressful. (Cuộc sống ở thành phố ngày càng căng thẳng.)
So sánh kémS1 + be/ V + less + adj/ adv + than + S2
Eg: This film is less thrilling than the one I saw yesterday. (Bộ phim này ít kịch tính hơn bộ phim ngày hôm qua tôi xem.)
S + be/ V + the least adj/ adv
Eg: He works least effectively in our group. (Anh ấy làm việc kém hiệu quả nhất trong nhóm của chúng tôi.)
So sánh với danh từS1 + V + as many/ much + N as S2 + auxS1 +negative V as/ so few/ little + N as S2 + aux
Eg: He earns as much money as I do. I don’t have as many friends as he does (Anh ấy kiếm được nhiều tiền như tôi. Tôi không có nhiều bạn bè như anh ấy)
S1 + V + more/ fewer/ less + N + than S2 + aux
Eg: He has collected more stamps than I have. I have collected fewer stamps than he has. (Anh ấy đã thu thập nhiều tem hơn tôi có. Tôi đã thu thập được ít tem hơn anh ấy.)
S + V + most/ fewest/ least + N
Eg I have the least time in my family. (Tôi có ít thời gian nhất trong gia đình của tôi.)

Một vài tính từ, trạng từ so sánh đặc biệt ở trong tiếng Anh

So sánh bằngSo sánh hơnSo sánh nhấtÝ nghĩa
Bad/ badly/ illWorseWorstTồi, tệ, dở, ốm yếu
Good/ wellBetterBestTốt, giỏi
LittleLessLeastÍt
MuchMoreMostNhiều
FarFarther/ FurtherFarthest/ FurthestXa, rộng
OldOlder/ ElderOldest/ EldestGià, cũ

Xem thêm:

So sánh hơn của Far trong tiếng Anh

So sánh hơn của Far trong tiếng Anh
So sánh hơn của Far trong tiếng Anh

Far là gì?

Far có nghĩa là xa, cách xa hay đó là một từ dùng để diễn tả khoảng cách giữa hai vật hoặc là địa điểm.

 • The supermarket is far from my house. (Siêu thị cách nhà tôi xa).
 • The way home is still far away. (Đường về nhà còn rất xa.)

So sánh hơn của Far trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, so sánh hơn của Far chính là Farther hoặc Further. Tùy theo từng ngữ cảnh sử dụng. Father thường để chỉ các khoảng cách địa lý, khoảng cách giữa 2 con đường, km, cm… Còn Further thì dùng để nói cả về khoảng cách địa ký và khoảng cách trừu tượng, sự tiến triển, phát triển trong thời gian.

Cấu trúc như sau:

S1 +  V + farther/ further + than + S2 + aux

Eg:

 • It’s further to go to the old town than I remembered (Đi đến khu phố cổ còn xa hơn những gì tôi nhớ.)
 • My boyfriend ran farther than I. (Bạn trai tôi chạy xa hơn tôi.)

Phân biệt Farther và Further trong tiếng Anh

FartherFurther
Giống nhauCả 2 từ Farther và Further đều có gốc là từ Far và chỉ khoảng cách.
Farther và Further đều được dùng như là một tính từ và trạng từ.
Khác nhauFarther không sử dụng dùng như một động từ.
Farther lại được sử dụng ít thường xuyên hơn Further.
Further được sử dụng như là một động từ.
Further được dùng thường xuyên hơn Farther.
Further được dùng trong các bức thư hoặc email trang trọng.
Khi nói về “một mức độ lớn hơn, một trình độ cao hơn hoặc cao cấp hơn”, chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng Further.

Bài tập cấu trúc so sánh hơn của Far trong tiếng Anh

Bài tập cấu trúc so sánh hơn của Far trong tiếng Anh
Bài tập cấu trúc so sánh hơn của Far trong tiếng Anh

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colorful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this autumn is even ……………… (bad) than last autumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. My house is …………….  (far) from the city center than yours. 

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống từ thích hợp

1. ………………to my letter of Sunday, I am writing to thank you for your consideration (Farther/ Further)

2. I wish to have the chance to travel………………..and………………….to know more about the world (Farther/ Further)

3. He is not qualified for……………….education (Farther/ Further)

4. Have we walked………………..enough? (Farther/ Further)

5. If you want to…………………your career, don’t be lazy (Farther/ Further)

Đáp án

Bài tập 1:

1. More intelligent

2. Older

3. Larger

4. More colourful

5. Quieter

6. More boring

7. Bigger

8. Worse

9. More beautiful

10. Farther

Bài tập 2: 

1. Further

2. Farther – farther/ further – further

3. Further

4. Farther/ further

5. Further

Vừa rồi là kiến thức so sánh hơn của far được IELTS Learning tổng hợp lại. Hy vọng rằng bạn đã có thêm được khá nhiều kiến thức bổ ích và sử dụng chúng trong giao tiếp hàng ngày. Để học thêm nhiều kiến thức ngữ pháp khác, hãy ghé thăm chuyên mục IELTS Grammar của IELTS Vietop nhé. 

Leave a Comment