Cấu trúc how long ago: Cách dùng và bài tập

How long là cấu trúc tiếng Anh vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, bạn đã biết cách sử dụng cấu trúc mở rộng how long ago hay chưa? Nếu chưa hãy theo dõi bài viết bên dưới của chúng tôi để hiểu rõ cách dùng và cấu trúc how long ago ở từng trường hợp cụ thể nhé. Cùng học bài thôi nào!

1. Cấu trúc How long và cách dùng

Khi bạn muốn hỏi một ai đó về một khoảng thời gian hoặc bao lâu thì chắc chắn phải sử dụng đến cấu trúc How long. Đây là câu hỏi thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh. 

Cách dùng

Cấu trúc How long thường được sử dụng khi muốn đặt câu hỏi về khoảng thời gian bao lâu. Thời gian đó sẽ là một khoảng thời gian cụ thể với thời gian bắt đầu và kết thúc. Cấu trúc này thường được sử dụng kèm với giới từ “for” hoặc “since” trong câu trả lời.

Cách dùng cấu trúc How long
Cách dùng cấu trúc How long

Ví dụ:

 • How long have you lived in this city? (Bạn đã sống ở thành phố này bao lâu?)
 • I wonder how long it will take to finish this project. (Tôi tự hỏi mất bao lâu để hoàn thành dự án này.)
 • How long does it usually take to commute to work in the morning? (Thường mất bao lâu để đi làm vào buổi sáng?)

How long còn được dùng khi người nói muốn hỏi về độ dài được đo đạc của một vật nào đó. 

Ví dụ:

 • How long is the bridge? (Cầu dài bao nhiêu?)
 • How long is this piece of rope? (Dây thừng này dài bao nhiêu?)
 • How long is the movie? (Phim này có bao nhiêu phút?)
 • How long is the river that runs through the city? (Con sông chảy qua thành phố này dài bao nhiêu?)

Ngoài 2 cách sử dụng bên trên, How long còn được dùng để hỏi khoảng thời gian ai đó dành thời gian để làm việc gì.

Ví dụ:

 • How long did it take you to finish the report? (Bạn mất bao lâu để hoàn thành báo cáo?)
 • How long do you spend studying each day? (Bạn dành bao lâu để học mỗi ngày?)
 • How long will the meeting last? (Cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu?)

Xem thêm:

Cấu trúc

Cấu trúc 1: How long + do/does/did + S + V?

Cấu trúc How long bên trên được sử dụng để hỏi thời gian ai đó làm hoặc đã làm một việc gì đó. Cấu trúc này được chia ở thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn. 

Cấu trúc how long ago
Cấu trúc how long ago

Ví dụ:

 • How long does it take to get to work? (Mất bao lâu để đi làm?)
 • How long did it take you to read that book? (Mất bao lâu để bạn đọc xong cuốn sách đó?)
 • How long has she been studying English? (Cô ấy đã học tiếng Anh bao lâu?)
Cấu trúc 2: How long + have/has + S + Ved/PII…?

Cấu trúc how long này được chia ở thì hiện tại hoàn thành có ý nghĩa tương tự với cấu trúc 1 ở phía trên.

Ví dụ:

 • How long have you lived in this city? (Bạn đã sống ở thành phố này bao lâu?)
 • How long have they been married? (Họ đã kết hôn bao lâu rồi?)
 • How long have you known each other? (Bạn đã biết nhau bao lâu?)
 • How long has she worked at that company? (Cô ấy đã làm việc tại công ty đó bao lâu?)
Cấu trúc 3: How long does it take + O + to V?=> It takes + O + time + to V


Cấu trúc này mang ý nghĩa “Ai đó mất bao lâu để làm việc gì”. Câu hỏi với How long chỉ một khoảng thời gian mà một hành động nào đó đã xảy ra.

Ví dụ:

 • How long does it take you to devote to creating a new business plan? (Bạn mất bao lâu để dành cho việc lập một kế hoạch kinh doanh mới?)
 • => It takes me 2 days to create a new business plan. (Tôi mất 2 ngày để dành cho việc lập một kế hoạch kinh doanh mới.)

Xem thêm:

2. Cấu trúc how long ago

Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu trúc how long ago và cách dùng chính xác nhất.

Cấu trúc

Cấu trúc how long ago thường bắt đầu bằng cụm từ how long (bao lâu) và tiếp theo sau đó là động từ quá khứ đơn.

Cấu trúc chung: How long + ago?
Cấu trúc how long ago trong tiếng Anh
Cấu trúc how long ago trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • How long ago did you start working at this company? (Bao lâu rồi bạn bắt đầu làm việc tại công ty này?)
 • How long ago did you visit Paris? (Bao lâu rồi bạn ghé thăm Paris?)
 • How long ago did they move to their new house? (Bao lâu rồi họ chuyển đến ngôi nhà mới?)

Cách dùng cấu trúc how long ago

Cấu trúc how long ago được dùng nhằm để hỏi về khoảng thời gian kể từ một sự kiện cụ thể đã xảy ra đến thời điểm hiện tại. Phía bên dưới là cách bạn có thể sử dụng cấu trúc này trong câu hỏi và câu trả lời:

 • Câu hỏi về quá khứ: How long ago did [sự kiện] happen?

Ví dụ: How long ago did the accident happen? (Bao lâu rồi vụ tai nạn xảy ra?)

 • Câu hỏi về hành động hoàn thành từ quá khứ đến hiện tại: How long ago did [người/đối tượng] [thực hiện hành động]?

Ví dụ: How long ago did you finish reading the book? (Bao lâu rồi bạn đọc xong cuốn sách?)

Cách dùng cấu trúc how long ago
Cách dùng cấu trúc how long ago
 • Câu hỏi về thời gian cuối cùng một hành động xảy ra: How long ago was the last time [người/đối tượng] [thực hiện hành động]?

Ví dụ: How long ago was the last time you visited your grandparents? (Bao lâu rồi là lần cuối bạn thăm ông bà?)

 • Câu hỏi so sánh thời gian giữa hai sự kiện: How long ago did [sự kiện 1] happen compared to [sự kiện 2]?

Ví dụ: How long ago did your graduation happen compared to your wedding? (Bao lâu rồi tốt nghiệp của bạn so với lễ cưới?)

Khi trả lời câu hỏi có cấu trúc how long ago, các  bạn có thể dùng những từ và cụm từ liên quan đến thời gian như months ago (bao lâu rồi), years ago (bao lâu rồi), last week (tuần trước), recently (gần đây), a long time ago (rất lâu trước đây) nhằm chỉ rõ khoảng thời gian cụ thể.

Xem thêm:

3. Cấu trúc tương đồng how long ago

Bạn có thể sử dụng những cấu trúc bên dưới để thay thế cho cấu trúc how long ago để hỏi về khoảng thời gian trong quá khứ. Phía bên dưới một số cấu trúc tương đồng và cách sử dụng chúng:

Cấu trúc since when

Cấu trúc này thường được trong trường hợp muốn hỏi về thời điểm bắt đầu của một sự kiện hoặc hành động.

Ví dụ: 

 • Since when have you been learning Spanish? (Từ khi nào bạn đã học tiếng Tây Ban Nha?)
 • Since when has she been working at that company? (Cô ấy làm việc tại công ty đó từ khi nào?)
 • Since when have you known him? (Bạn đã biết anh ấy từ khi nào?)
 • Since when did they start dating? (Họ bắt đầu hẹn hò từ khi nào?)

Cấu trúc when did

Cấu trúc này thường được sử dụng khi người nói/ viết muốn hỏi về thời điểm cụ thể một sự kiện xảy ra. Câu trả lời sẽ là một thời điểm cụ thể, ngày hoặc giờ mà sự kiện đó đã diễn ra.

Cấu trúc when did
Cấu trúc when did

Ví dụ: 

 • When did you start your new job? (Bạn bắt đầu công việc mới vào lúc nào?)
 • When did you arrive home last night? (Bạn về nhà lúc nào tối qua?)
 • When did they get married? (Họ kết hôn vào lúc nào?)
 • When did she start her new job? (Cô ấy bắt đầu công việc mới vào lúc nào?)
 • When did you first meet him? (Bạn gặp anh ấy lần đầu vào lúc nào?)

Cấu trúc how many years/months/days ago

Sử dụng cấu trúc này để hỏi về số năm, tháng, hoặc ngày kể từ sự kiện xảy ra. Câu trả lời sẽ là một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ: 

 • How many years ago did you move to this city? (Bao nhiêu năm rồi bạn chuyển đến thành phố này?)
 • How many years ago did you graduate from college? (Bạn tốt nghiệp đại học cách đây bao nhiêu năm?)
 • How many months ago did you move to this city? (Bạn chuyển đến thành phố này cách đây bao nhiêu tháng?)
 • How many days ago did you last see him? (Bạn cuối cùng gặp anh ấy cách đây bao nhiêu ngày?)

Cấu trúc When was the last time

Cấu trúc When was the last time thường được dùng nhằm để hỏi về thời điểm cụ thể mà một sự kiện hoặc hành động đã xảy ra lần cuối.

Cấu trúc When was the last time
Cấu trúc When was the last time

Ví dụ: 

 • When was the last time you visited your grandparents? (Lần cuối bạn đến thăm ông bà là khi nào?)
 • When was the last time you went on vacation? (Lần cuối bạn đi nghỉ là khi nào?)
 • When was the last time you saw that movie? (Lần cuối bạn xem bộ phim đó là khi nào?)

Tùy vào ngữ cảnh và cách bạn muốn diễn đạt, các bạn có thể lựa chọn một trong những cấu trúc tương đồng phù hợp nhất.

Xem thêm:

4. Bài tập cấu trúc how long ago

Dưới đây là một số bài tập về cấu trúc “how long ago” để bạn có thể thực hành:

Bài tập về cấu trúc how long ago
Bài tập về cấu trúc how long ago

Phần bài tập

Bài tập 1: Hoàn thành câu hỏi với how long ago hoặc một cấu trúc tương đương

 •    a) ___ did they move to this city?
 •    b) ___ was the last time you visited your grandparents?
 •    c) ___ have you been learning to play the piano?
 •    d) ___ did you buy that car?

Bài tập 2: Dựa trên các câu hỏi dưới đây, trả lời bằng cách sử dụng cấu trúc how long ago hoặc các cấu trúc tương đương

 •    a) When did you start working at your current job?
 •    b) Since when has she been living in this neighborhood?
 •    c) How long ago did you graduate from college?
 •    d) When was the last time you went on vacation?

Bài tập 3: Tạo ra các câu hỏi sử dụng cấu trúc how long ago về các sự kiện

 •    a) Tôi mua căn hộ mới.
 •    b) Cô ấy bắt đầu học guitar.
 •    c) Họ kết hôn.
 •    d) Bạn thăm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên lần cuối cùng.

Bài tập 4: Sử dụng cấu trúc how long ago để so sánh thời gian giữa hai sự kiện sau

 •    a) Bạn bắt đầu học đàn piano và bạn bắt đầu học nói tiếng Pháp.
 •    b) Bạn bắt đầu làm việc ở công ty cũ và bạn thay đổi công việc hiện tại.

Phần đáp án

Đáp án bài tập 1

 •    a) How long ago did they move to this city?
 •    b) When was the last time you visited your grandparents?
 •    c) How long have you been learning to play the piano?
 •    d) When did you buy that car?

Đáp án bài tập 2

 •    a) I started working at my current job three years ago.
 •    b) She has been living in this neighborhood since last year.
 •    c) I graduated from college five years ago.
 •    d) The last time I went on vacation was two months ago.

Đáp án bài tập 3

 •    a) How long ago did you buy the new apartment?
 •    b) Since when has she been learning to play the guitar?
 •    c) How long ago did they get married?
 •    d) When was the last time you visited the Natural History Museum?

Đáp án bài tập 4

a)

 • How long ago did you start learning to play the piano, and when did you start learning to speak French?
 • I started learning to play the piano five years ago, and I started learning to speak French two years ago.

   b)

 • How long ago did you start working at your previous company, and when did you change your current job?
 • I started working at my previous company five years ago, and I changed my current job last year.

Phía bên trên, IELTS Learning vừa chia sẻ đến bạn cấu trúc how long ago trong tiếng Anh. Hy vọng nội dung này sẽ giúp cho bạn nắm vững kiến thức ngữ pháp và chinh phục mọi bài thi một cách tốt nhất. Chúc bạn học tốt tiếng Anh.

Leave a Comment